Eproject

.............โครงงานภาษาอังกฤษ...ใครๆก็ว่ายาก..........ข้าพเจ้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ(ที่ไม่ค่อยเก่ง)  เมื่อโรงเรียนต้องเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ หนึ่งในนั้นคือการแข่งขันทำโครงงานภาษาอังกฤษ....เอ..ทำไงดี ไม่เคยมีประสบการณ์เลย...เพิ่งเป็นครู..เลยปรึกษาหารือกับหลยๆ คนทั้งครูและนักเรียน...สรุปว่า...ได้รับคำแนะนำว่าน่าจะลองทำโครงงานทอเสื่อนะ..เพราะที่โรงเรียนครูศิลปะ เขาเปิดสอนเกี่ยวกับการทอเสื่อกก..ซึ่งเป็นศิลปะ วัฒนธรรมของคนไทยโดยแท้จริง..เป็นการบูรณาการหลายวิชา...ทั้งศิลปะ(การออกแบบลวดลาย/สี) ...สังคม(การศึกษาวัฒนธรรม/ที่มาของโครงงาน)....ภาษา(การนำเสนอ/การสืบค้น).....การงาน(การฝึกอาชีพ/การสืบค้นข้อมูลทางINternet/การทำ presentation)....คณิตศาตร์ด้วย(การคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์)...ดังนั้นการที่เด็กมีพื้นฐานความรู้ในขั้นตอนอยู่แล้วทำให้สามารถ...นำเสนอโครงงานได้รวดเร็ว...จะยากหน่อยก็ตรงการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต้องอาศัยครูหลายคนช่วยกันดูไวยากรณ์....ในปีนั้นเอง  โครงานภาษาอังกฤษของโรงเรียนเราได้รับรางวัลโครงงานภาษาอังกฤษดีเยี่ยมระดับ ม.ปลาย..นับเป็นการบูรณาการที่คุ้มค่า..ต่อนักเรียน..ครู..และโรงเรียน..ที่แน่ๆๆได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่กำลังจะสูญหายไปด้วย...