นโยบายกองทุนหมู่บ้านปี 2552


ฟังการแถลงนโยบายปี 2552 ของ สทบ. โดยคุณนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 52 ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บข่าวมาฝากผู้สนใจ

สถานะกองทุนหมู่บ้าน ทั่วประเทศจำนวน 79,811 กองทุน สมาชิก 12 ล้านคน กรรมการ 1 ล้านคน

 

จากการกำหนดจังหวะก้าวของกองทุนหมู่บ้านบอกว่ามี 3 ขั้นคือ บันไดขั้นที่ 1 การก่อเกิดกองทุนหมู่บ้าน มีกฎหมายรองรับ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บันไดขั้นที่ 2 พัฒนาเป็น สถาบันการเงิน บันไดขั้นที่ 3 เป็น ธนาคารของประชาชน ทุกคนถือหุ้น และดูแลจัดการกันเอง ตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการจัดการธนาคารของประชาชนจากประสบการณ์ในต่างประเทศ ทั้ง เนเธอร์แลนด์ บังคลาเทศ เยอรมัน

 

วันนี้ ปี 2552 สทบ มีโจทย์ว่า ทำอย่างไรให้แก้วและน้ำอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป นโยบายที่วางไว้คือ

  1. รักษาแก้ว หมายถึง ประธาน กรรมการ สมาชิก วิธีการที่จะทำมี 2 เรื่อง  หนึ่ง อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนผู้จะมาสืบทอดความเป็นกรรมการกองทุนต่อจากรุ่นเดิม  สอง อบรมการตรวจสอบบัญชีแก่สมาชิก/กรรมการกองทุนที่สนใจ จัดสอบผู้ตรวจบัญชี และออกใบอนุญาตเป็น ผู้ตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ผู้มีใบอนุญาตสามารถรับเป็นผู้ตรวจบัญชีให้แก่กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ 
  2. รักษาน้ำ หมายถึง เงินกองทุน นโยบายคือการเพิ่มทุนแก่กองทุนที่มีความพร้อม โดยในปีนี้จะมีการสำรวจทุกกองทุนหมู่บ้านถึงผลการดำเนินงาน ปัญหา ความพร้อมในการเพิ่มทุน
  3. ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ ต่อประเด็นนี้มีนโยบายเรื่อง

                                 I.      การผลิตสินค้าโดยสร้างตรา กทบ คล้ายแนวคิดของ OTOP สนับสนุนภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้ได้รับการฟื้นคืนคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน การทำตลาดวางแผนให้มีศูนย์กลางระดับจังหวัดจัดทำ ทะเบียนสินค้า และ ทะเบียนความต้องการซื้อสินค้าของจังหวัด  เชื่อมโยงซื้อขายระหว่างกัน พร้อมทั้งเสนอให้รัฐสนับสนุนสินค้า ซื้อเป็นของที่ระลึกใช้ในในเทศกาลต่างๆ หรือมอบแก่แขกในโอกาสต่างๆ เบื้องต้นตั้งเป้าให้เกิดสินค้าตรา กทบ จังหวัดละ 1 อย่าง คือ 76 จังหวัด ต่อจากนั้นเพิ่มเป็น 829 อำเภอ และ 7,000 ตำบล ตามลำดับ โดยจะเปิดอบรม จดลิขสิทธิ์สินค้า เป้าหมาย 7,000 คน

                               II.      การสร้างศูนย์เรียนรู้  เพื่อให้การใช้เงินให้เกิดประโยชน์ที่สุด ควรมีศูนย์ที่จะทำหน้าที่ เป็นแหล่งความรู้ แหล่งแสดงผลงานของเครือข่ายหรือกองทุนที่เข้มแข็ง ตั้งเป้าไว้ จังหวัดละ 1 แห่ง

 

แผน 3 ปีที่ สทบ เสนอไว้กับรัฐบาลชุดนี้คือ

  1. สร้างความเข้มแข็งแก่กองทุนหมู่บ้าน เรื่อง บัญชี และการพัฒนากรรมการ
  2. พัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็น สถาบันการเงิน
  3. พัฒนาเครือข่าย ให้ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางระหว่าง กองทุนหมู่บ้าน(ประชาชน) กับ สทบ(รัฐ)
  4. สร้างตรา กทบ. 
  5. พัฒนาระบบ สวัสดิการ

สทบ.จะมีการประชุมบอร์ดในเดือนมีนาคมเพื่อขับเคลื่อนแผนนี้ต่อไป

คำสำคัญ (Tags): #กองทุนหมู่บ้าน
หมายเลขบันทึก: 244812เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2009 09:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (10)

ตามมาอ่านค่ะ

แนวคิดรักษาแก้ว รักษาน้ำ น่าสนใจค่ะ

นายสมหวัง บุญจันทร์

หมู่บ้าน/ชุมชนในชนบท นับเป็นสถาบันหลักในการปกครอง นับแต่รัชสมัยประวัติศาสตร์ ในการจัดระเบียบการปกครองของไทย หมู่บ้าน/ชุมชนในชนบท นับเป็นระดับฐานราก(ไม่ใช่รากหญ้า)ของประเทศ เพราะถ้า"ฐานรากเข้มแข็งประเทศชาติจะมั่นคง" รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย นับเป็นบุคคลที่มาจากประชาชนของประเทศที่ให้ความไว้วางใจ เข้าบริหารประเทศ ควรให้ความสำคัญกับสถาบันหมู่บ้าน/ชุมชน อย่ามองเป็นรากหญ้าแต่ให้มองเป็นฐานรากของประเทศ " จากอดีตผู้นำหมู่บ้านชุมชน"

ติดตามมาอ่านครับ...

ตามที่ สทบ.มีกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศนั้นรวมถึงการพัฒนากรรมการ/สวัสดิการต่างๆเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนแต่ยังคงมีอีกหลายประเด็นน่าจับตามองเป็นอย่างมากและเป็นผลดีครับ(ถ้าหากคณะกรรมการกทบ.ชาติเห็นชอบตามหลักการที่ สทบ.กล่าวมาก็จะเป็นผลดี)ตราบใดที่รัฐบาลชุดนี้ลดความอิจฉาริษยาลงมุ่งพัฒนากองทุนหมู่บ้าน/สินค้าชุมชนให้เกิดรายได้ชุมชนอยู่ได้ไม่มีความยากจนก็จะเป็นสิ่งดีครับ.......น่าสนใจ

..... และสำหรับโครงการพัฒนาประเมินประสิทธิภาพคณะกรรมการฯที่มีการจ้างงานกันเกิดขึ้น(โดยผู้ที่ว่างงานนั้นให้ดูแลกองทุนพร้อมจัดเก็บข้อมูลกองทุนหมู่บ้านแต่ละตำบลนัน)จำนวน4000 คนทั่วประเทศ....ข้อสังเกต..ถึงตำบลที่มีจำนวนหมู่บ้ายมากกว่า 10 หมู่บ้านนะครับ(หลังจากไปฟังนโยบายมา 19 /06/52 นั้น เฉลี่ยแล้ว 1 คน/10 หมู่บ้าน ไม่รู้ว่าเทียบอัตราส่วนกันยังไง ถ้าชุมชนเมืองละครับที่มีจำนวนชุมชนมากกว่า 10 ชุมชนจะทำอย่างไรจะเฉลี่ยกันยังไงฝากด้วยนะครับ............คนที่นำเสนอข้อมูลเพื่อของบประมาณควรจะละเอียดกว่านี้นะจะได้ไม่มีปัญหาตามาในการจัดสรรคนเข้ามาทำงานช่วยกองทุนฯ......

จะเข้ามาอ่านอาทิตย์ละครั้งบครับ นักพัฒนาชุมชนชาวบ้าน............

หนู๋ ต้นกล้าอาชีพ รายงานตัวค่ะ

ถึงคุณนกเสรี สีแสด ดีใจจังที่มีคนเห็นความสำคัญและละเอียด แต่น่าเสียดายที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ละเอียดอย่างที่เป็น ......

ก่อนอื่นรายงานตัวก่อนค่ะว่า หนูก็คือต้นกล้าอาชีพที่ร่วมจัดเก็บข้อมูลนั้นอยู่ด้วย ข้อสงสัยนั้นตอบให้ได้เลยเพราะหนูมีจำนวนหมู่บ้านน้อย และก็ตำบลที่มีจำนวนหมู่บ้านมากก็ต้องเฉลี่ยมาให้หนูทำ และก็ตามเกณฑ์ที่สทบ.ตั้งคือ 10 กองทุนต่อต้นกล้า 1 คน ค่ะ

ปัญหาที่เกิดคือเรื่องพื้นที่ที่ไม่ใช่ถิ่นเรา เพื่อนๆ ที่ร่วมทำงานในเขตอำเภอเดียวกันก็ทอดใจ บ๊าย บายไปแล้วก็มีส่วนที่เจอปัญหาหนักอย่างไร ฉันก็ยังสู้ก็มี ซึ่งน่าชื่นชมมากค่ะ อย่างไรก็ตามพวกหนูดีใจที่ยังมีคนสนใจ รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาบ้างแล้วค่ะ ขอบคุณ

ส่วนข้อนี้อยากจะฝากถึงผู้เกี่ยวข้อง(จะถึงไหมนะ) ปัญหาหลักที่เจอคือรูปแบบการทำบัญชีที่แตกต่าง ประเด็นมาจากการแนะนำ และติดตามผลที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้พี่ป้าน้าอากองทุน ทั้งหลายบ่น เบื่อจะมาตอบกันจัง อีหนูจะมาถามป้าอีกไหม ถามเมื่อปีก่อน แล้วก็หายไป มาอีกทีก็ถามใหม่ ผลก็คือต้นกล้าที่มาทีหลังดังกว่า (คือหูชาเป็นบางกอง) ที่ต้องฟังคำบ่น แต่หนูโชคดีที่ยังเจรจากันได้รู้เรื่อง แต่มันก็รู้สึกท้อบ้างในช่วงแรก ถึงอย่างไรก็ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือได้เข้าร่วมงานกับสทบ.ในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีกองทุน ซึ่งจะมีในโครงการต่อไป คาดหวังเป็นอย่างยิ่งเชียว สาธุ ขอให้ได้ทีเถอะ...... วันนี้ดึกแล้วกู๊ดไนท์ค่ะ

เย้ + ++ ดีใจจัง มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้ว

ขอแนะนำก่อน ข้าพเจ้าเป็นต้นกล้าอาชีพที่ขณะนี้ปฎิบัติงานอยู่ก็จะจบงาน ในวันที่ 12/10/52 นี้แล้ว

ประเด็นที่ คุณ violet ตั้งไว้นั้น จากการที่ลงพื้นที่จริง ปัญหาหลักที่เห็นอยู่คือ การทำบัญชีแบบงูงู ปลา ปลา ตามประสาชาวบ้าน

ที่ป้าป้า ลุงลุง แกจะบอกว่าฉันจบป.4 ทำได้ขนาดนี้ก็ดีแล้ว หนึ่งเรื่อง.... และกำลังใจบวกความมีจริยธรรม ความโปร่งใส ในการทำงานของคณะกรรมการ เริ่มถดถอย โดยเฉพาะกรรมการที่ยังประพฤติดีอยู่นั้น บ่นเยอะมากว่าจากแต่ก่อนรู้จักกัน ทักทายกันดี แต่พอทำงานตรงนี้ก็เริ่มเกลียดกัน ไม่พอใจกัน ซะงั้น.... เฮ้อ.... น่าเป็นห่วง

ท้ายนี้ข้าพเจ้าในฐานะต้นกล้า ขอฝากผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอะไรแต่ละอย่าง โปรดนึกถึงความเป็นจริง เป็นสำคัญนะเจ้าค่ะ ขอบคุณที่มีพื้นที่ให้เล่าความจริง ....

เรียนถามผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านกองทุนหมู่บ้าน

มุกดาอยากทราบว่า จะติดต่อกับฝ่ายบริหาร ด้านไหน

เกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ ทางราชการให้เข้ามามีการตรวจสอบ

เงินกองทุนหมู่บ้าน หมู่3 ที่มุกดาอยู่ เพราะเท่าที่ดูตอนนี้

การชี้แจงทุกรายการ ไม่โปร่งใสเลย ใคร่ขอคำแนะนำ

ส่งมาที่อีเมล oddkanyarat@gmail.com ขอบคุณค่ะ

หนูเป็นคนหนึ่งในโครงการสร้างผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน   ซึ่งในแผนมีว่า  สทบ.จะดำเนินการสอบวัดผลและแต่งตั้งเป็นผู่ตรวจสอบบัญชีอนุญาติในเดือนกรกฎาคม  2553จนวันนี้เดือนกันยายน  2553 แล้วตกลงจะเป็นยังไงต่อไปกันแน่  ช่วยตอบด้วย  กำลังรอสอบอย่างตั้งใจจริง

สวัสดีครับ...

ผมก็เป็นหนึ่งในสมากชิกที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน อบากทราบว่าทาง สทบ. จะมีการจัดสอบตอบไหนครับ ยังไม่ได้รับข่าวเรื่องการเปิดสอบเลยครับ อยากทราบข่าวความเคลื่อนไหวครับ ใครทราบข่าว ช่วยบอกต่อด้วยนะครับ

หนูเป็นคนหนึ่งในโครงการสร้างผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งในแผนมีว่า สทบ.จะดำเนินการสอบวัดผลและแต่งตั้งเป็นผู่ตรวจสอบบัญชีอนุญาติในเดือน กรกฎาคม 2553จนวันนี้เดือนกันยายน 2553 แล้วตกลงจะเป็นยังไงต่อไปกันแน่ ช่วยตอบด้วย กำลังรอสอบอย่างตั้งใจจริง

เป็นต้นกล้าที่สอบผู้ตรวจไม่ผ่านกำลังจะสอบรอบ 2 ใครมีแนวข้อสอบบ้างแบ่งปันหน่อยได้ไหมค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี