Timeline

Timeline เป็นเครื่องมือหลักในโปรแกรมที่ใช้ในการทำแอนิเมชัน เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการแสดงเนื้อหาของ Movie เทียบกับเวลาผ่านทางเลเยอร์และเฟรม โดยเฉพาะ Flash Timeline มีหน้าที่ในการจัดวัตถุและภาพต่างๆ ให้สัมพันธ์็กับเวลาซึ่งเป็นหลักการของแอนิเมชัน โดยเอาตำแหน่งขององค์ประกอบที่เคลื่อนไหวมาจัดวางต่อกันทีละัภาพในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้โปรแกรม Flash MXความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อยากมีความรู้เรื่องการทำ CAI ด้วยโปรแกรม Flash อยากทำเป็นจะได้ทำสอนนักเรียนบ้าง กรุณาชี้แนะด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ป้านา

IP: xxx.47.178.177
เขียนเมื่อ 

ขอบทเรียนของ โปรแกรม Flash mx 2004 ด้วยเพื่อเป็นการศึกษาในการทำงาน ด่วนที่สุด

IP: xxx.47.178.177
เขียนเมื่อ 

บทเรียน Flash mx 2004 บทที่ 1 - 5 ด่วนมากที่สุด แล้วส่ง ผ่าน [email protected] ด้วย ขอบคุณมากครับ