มหาวิทยาลัย ที่ไหนยอดนิยม

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยยอดนิยมทุกอันดับ มหาวิทยาลัยอื่นหรือคณะอื่นที่ไม่มีชื่อติดอันดับยอดนิยมก็อย่าเพิ่งเสียใจ คณะหรือมหาวิทยาลัยของท่านอาจจะติดอันดับที่ 2,3,4,... หรืออันดับต้นๆ อื่น เพียงแต่ผลการสำรวจนี้ไม่ได้นำมาเปิดเผยก็เป็นได้

เว็บไซต์ www.eduzones.com ทำโพลสำรวจ และจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในทัศนะของนักเรียน และประกาศผลในงานมหกรรมการศึกษา Eduzones Expo 2006 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

การคัดเลือกมหาวิทยาลัยใช้แบบสอบถามของนักเรียน 60 แห่ง หลังจากนั้นจึงจัดให้มีลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์

ผลการจัดอันดับแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้...

มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด:

 • ม. แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่น่าเรียนที่สุด:

 • ม.นเรศวร พิษณุโลก

มหาวิทยาลัย สาขายอดนิยม ภาครัฐ:

 1. วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี > คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ > คณะแพทยศาสตร์
  ม.มหิดล
 3. วิศวกรรมศาสตร์ > วิศวกรรมศาสตร์ เคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 4. สถาปัตยกรรม และการออกแบบ > คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร
 5. สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ > คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์
 6. บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ > คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี
  ม.ธรรมศาสตร์
 7. ภาษาต่างประเทศ > คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 8. นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ > คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 9. ศึกษาศาสตร์ และคุรุศาสตร์ > คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 10. ศิลปะ > คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร

มหาวิทยาลัย สาขายอดนิยม ภาคเอกชน:

 1. วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี > ม. เทคโนโลยีมหานคร
 2. วิศวกรรมศาสตร์ > ม. เทคโนโลยีมหานคร
 3. สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ > ม. กรุงเทพ
 4. บัญชี > ม. อัสสัมชัญ
 5. เศรษฐศาสตร์ > ม. หอการค้าไทย
 6. นิติศาสตร์ > ม. ศรีปทุม
 7. ภาษาต่างประเทศ > ม. สยาม
 8. บริหารธุรกิจ > ม. อัสสัมชัญ
 9. สถาปัตย์และการออกแบบ > ม. ศรีปทุม

ขอแสดงความยินดี:

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยยอดนิยมทุกอันดับ มหาวิทยาลัยอื่นหรือคณะอื่นที่ไม่มีชื่อติดอันดับยอดนิยมก็อย่าเพิ่งเสียใจ คณะหรือมหาวิทยาลัยของท่านอาจจะติดอันดับที่ 2,3,4,... หรืออันดับต้นๆ อื่น เพียงแต่ผลการสำรวจนี้ไม่ได้นำมาเปิดเผยก็เป็นได้

ขอเพียงให้คณะหรือมหาวิทยาลัยของท่านมีส่วนส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเติบโตขึ้นเป็นคนดี (Be good) รู้จักตัวเอง-เป็นตัวของตัวเอง (Be you) มีความสุข (Be happy) พอสมควร เก่งพอหรือแข่งขันกับคนอื่นได้ (Be competitive) ทำงานหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นได้พอสมควร (Be compatible) ก็นับว่า ดีมากแล้ว

แหล่งข้อมูล:

 • ขอขอบคุณ > เปิดโผ ม.รัฐ-เอกชน ยอดนิยม ศิลปากร-มธ.-เอแบค สุดฮิต !! ประชาชาติธุรกิจ. 13-16 เมษายน 2549. หน้า 44.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๕ เมษายน ๒๕๔๙.
 • เชิญอ่านบ้านสุขภาพที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (8)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณหมอวัลลภมากครับที่ช่วยนำข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.130.92
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์หนึ่ง และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีชื่อในสถาบันยอดนิยม(ในสายตานักเรียน)
 • ท่านที่ไม่มีชื่ออย่าเพิ่งตกใจครับ สถาบันของท่านอาจจะอยู่อันดับที่ 2,3,... ก็ได้ เพียงแต่การสำรวจนี้เขาแสดงเฉพาะอันดับ 1 
 • ขอบคุณครับ...
auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

มองเขา มองเรา มองตัว
ไม่มีชื่ออย่ากลัวเสียหน้า
พยายามครั้งใหม่อีกสักครา
จะทำให้ดีกว่าครั้งเดิม

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.235
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ auditor03 msu. และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • การมองโลกในแง่ดี... อย่างที่อาจารย์ auditor03 msu. ให้ข้อคิดเห็นมาน่าจะดีที่สุดครับ
 • คุณพ่อผมท่านสอนว่า "ทำส่วนของเราให้ดีที่สุด แล้วให้พอใจสิ่งที่เราทำ"  
 • ปัจจุบันเราอยู่ในโลกแห่งการพัฒนา เราอาจจะกล่าวใหม่ว่า "ทำส่วนของเราให้ดีที่สุด ตรวจสอบหรือเช็คดูว่า ทำให้ดีขึ้นได้ไหม และทำใหม่ให้ดีขึ้นไปอีก"
 • ครับ... Plan-Do-Check-Act แบบวงจร Deming
 • ขอให้สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักของท่านผู้อ่านทุกท่านก้าวไกล ไปให้ถึงที่หมายดีๆ สมที่มุ่งมั่นไว้...
จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
ได้อ่านแล้วเหมือนกันคะ ทำให้อยากไปเที่ยว ม.นเรศวร มากเลยคะ
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์จันทวรรณ ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ขอเรียนเชิญอาจารย์เที่ยว ม.นเรศวร ยินดีต้อนรับสู่พิษณุโลกครับ ที่นั่นมีลูกศิษย์อาจารย์ และสมาชิก Gotoknow เยอะแยะเลย
 • พูดอย่างกับว่า "อยู่พิดโลก" อย่างนั้นละ ความจริง "คุยข้ามเขา" มาพิดโลกต่างหาก (จากลำปางไปพิดโลก... ถ้าไปทางแพร่จะข้ามเขาหลายลูก)
 • ชาว NUKM รีบเตรียมการต้อนรับ... พร้อมส่ง SMS เช่น B2B, F2F, BAR, AAR, ลปรร. ด่วน... "iZ" (ออกเสียงแบบอเมริกันว่า "ไอ-ซี" = I see. = เข้าใจแล้ว... // "eZ" (ออกเสียง "อี-ซี่" = easy = ง่ายนิดเดียว) จะได้ iZeZ
JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 • ขอบพระคุณท่านอ.หมอวัลลภ ที่ "คุยข้ามเขา" มาให้เราอบอุ่นและได้รับความรู้อยู่เสมอ (ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคจริงๆ ค่ะอาจารย์)
 • เรียน อ.จันทวรรณ  ที่ทาง ม.นเรศวรได้เรียนเชิญอาจารย์และอาจารย์ธวัชชัยมาเป็นวิทยากรในวันที่ 23 พ.ค. ที่จะถึงนี้ ท่านอ.วิบูลย์ เสนอว่าอาจารย์น่าจะมาล่วงหน้าซัก 1-2 วัน เพื่อมา "ตามรอยอารยธรรมสุโขทัยและพิษณุโลก" จะดีมั้ยคะ
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ JR_NUQA ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ดีใจกับชาวพิดโลกที่จะได้เรียนรู้อะไรๆ จากอาจารย์จันทวรรณ และอาจารย์ธวัชชัย
 • ถ้าอาจารย์ท่านมา "ตามรอยอารยธรรมฯ" ได้น่าจะดีมากครับ ผมเรียนบริหารฯ ที่วิทยาลัยสาธารณสุขพิษณุโลกปี 2542...
 • อาจารย์สุพรตท่านบอกว่า เศรษฐศาสตร์ของพิดโลก = ท่องเที่ยว+การศึกษา+ข้าราชการ(ศูนย์ข้าราชการภาคเหนือตอนล่าง) 
 • พิษณุโลกเป็นเมืองท่า คนไปสุโขทัยและเมืองรอบๆ พักที่พิดโลก ทำให้พิดโลกเป็นเมืองหน้าด่านไปในตัว
 • นักเรียนวัดท่ามะโอยังต้อง "ข้ามเขา" มาเรียนรู้อะไรๆ จาก NUKM เหมือนกัน