โรคต้องห้ามข้าราชการ

เร็ว ๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เร็ว ๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คงประกาศใช้กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ..ถ้าผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการ ก.พ.เมื่อกลางเดือนมกราคม 2552 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.ดังกล่าวซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ข. (2) กำหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามคือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. หรือหากเป็นข้าราชการอยู่แล้วและเป็นโรคดังกล่าว ก็ถือเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการรับราชการและส่วนราชการจะต้องสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อให้ทางราชการได้บุคคลที่มีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้ารับราชการ

ทั้งนี้ โรคที่ ก.พ.กำหนดในร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... มีจำนวน 8 โรค ดังนี้

1)    วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

2)    โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

3)    โรคติดยาเสพติดให้โทษ

4)    โรคพิษสุราเรื้อรัง

5)    โรคไตวายเรื้อรัง

6)    โรคสมองเสื่อม

7)    โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

8)    โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน หน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนด

สำหรับร่างกฎ ก.พ.นี้ได้เพิ่มโรคต้องห้ามของข้าราชการขึ้นมาอีก 3 ประเภท จากเดิมที่มีอยู่ 5 ประเภท คือ โรค 6-8 ได้แก่ โรคสมองเสื่อม, โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน หน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนด

เหตุที่มีการกำหนดโรคเพิ่ม น่าจะเป็นเพราะมีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ ราชการหรืออาจสร้างความเสียหายแก่ราชการได้

มติชน (คอลัมน์ ข้าราษฎร) 12 กุมภาพันธ์ 2552  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (10)

คุณจิ๊บ
IP: xxx.137.22.2
เขียนเมื่อ 

คนพิการ แขนขาด ขาขาด เขายังสนับสนุนให้ทำงานได้ ดิฉันแค่ไตพิการ

ทำไม่ถึงใจร้าย ไล่ออกจากงานละค่ะ

คนที่เป็นโรคไตวาย
IP: xxx.175.190.146
เขียนเมื่อ 

ไม่เคยเห็นประเทศใหนเขาปลดข้าราชการออกพวกเราพยายามสอบเข้ารับราชการเพื่อหวังได้รับสวัสดิการที่ดีและมั่นคงในชีวิต ต้องทนกับเงินเดือนน้อยๆ เพื่อแลกกับความมั่นคงในชีวิต แต่กลับจะมาปลดออกจากการรับราชการใอ้คนที่ออกความคิดมันออกเอาสมองส่วนใหนมาคิด มันไม่เจอกับตัวเองมันไม่รู้หรอกว่าลำบากแค่ใหน ลำพังแค่เป็นโรคไตก็มากพออยู่แล้ว ถ้าออกจากรับราชการคุณคิดว่าเขาจะทำทำงานอะไร บริษัทใหนจะรับพวกเขาเข้าทำงาน ถ้าชาตหน้ามีจริงขอให้พวกที่ออกความคิดแบบนี้เป็นไตวายทีเถอะ จะได้รู้รสชาตความเจ็บปวดบ้าง หวังว่าขอความนี้คงไปถึงคนที่กำลังประชุมกันในขณะนี้ด้วย

คนสุขภาพดี
IP: xxx.172.126.236
เขียนเมื่อ 

น่าเห็นใจคนเป็นโรคนะ แต่คนที่โกงบ้านกินเมือน ทุจริตคอรับชั่น ไม่เห็นออมาตรการอะไรมาใช้ กับพวกปลวกพวกมอดทั้งหลาย ประเทศไทยถึงได้เจริญลง ๆ ทำไมมาข่มเหงจิตใจข้าราชการจังเลย

คุณจิ๊บ
IP: xxx.25.84.192
เขียนเมื่อ 

ได้ข่าวว่าได้ตัดออก 2 โรค คือไตวายเรื้อรัง และวัณโรค จริงหรือไม่ ใครรู้ช่วยบอกที

อนาคตข้าราชการไทยจะเป็นอย่างไร
IP: xxx.131.217.37
เขียนเมื่อ 

กพ. คิดอะไรได้แต่ละอย่าง ยุ่งยากสำหรับข้าราชการมาก เช่น การยกเลิกระบบซี ตอนนี้มาเรื่องโรคอีกแล้ว อย่างนี้ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนมาก คระกรรมการ กพ. ต้องทบทวนตัวเองแล้วและควรเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่านี้

คุณจิ๊บ
IP: xxx.25.84.192
เขียนเมื่อ 

เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังวอนนายกฯ ขอให้ยกเลิกมติ ๘ โรคต้องห้ามเข้ารับราชการ

เขียนโดย Webmaster Consumerthai

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 16:47

Consumerthai – 12 ก.พ. 52 เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ายื่นหนังสือต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกผลการประชุม ก.พ. ที่มีมติกำหนดให้บุคคลที่เป็น 8 โรคต้องห้ามเข้ารับราชการ นายกฯรับปากรับเรื่องพิจารณา พร้อมยกโรคไตและวัณโรคออกจาก 8 โรคต้องห้าม

กรุงเทพ - เวลา 13.30 น. เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังการนำโดย นายสุบิล นกสกุล ประธานชมรมเพื่อนโรคไต นายฐากูล สการกุล กรรมการสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต นายบริพัตร ดอนมอญ ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยและเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง เข้ายื่นหนังสือคัดค้าน ผลการประชุม ก.พ.ครั้งที่ 1/2552 ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีมติการประชุมว่าห้ามบุคคลที่ป่วยเป็นโรค 8 โรค นั่นคือผู้ที่เป็น 1).โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 2).โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 3)โรคติดยาเสพติดให้โทษ 4)โรคพิษสุราเรื้อรัง 5).โรคไตวายเรื้อรัง 6).โรคสมองเสื่อม 7). โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง 8).โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ.กำหนด เข้ารับราชการ หรือ ถ้าเป็นแล้วก็ต้องให้ออกจากราชการ

นายสุบิน นกสกุล ประธานชมรมเพื่อนโรคไต เห็นว่า มติการประชุม ที่ให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ดังกล่าว เป็น การละเมิดสิทธิของบุคคล เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.30(3) ที่บอกไว้ว่า บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียม การกระทำหรือ การออกมาตราใดๆ ที่อ้างเหตุแห่งสุขภาพ มาเป็นเหตุให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันของบุคคล จะกระทำไม่ได้ ทางเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จึงขอคัดค้าน และขอให้ยุติมาตราการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์

หลังจาก นายกรัฐมนตรี รับเรื่องดังกล่าวแล้วรับปากว่าจะถอนผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง และวัณโรคออกจากมติดังกล่าว และจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

IP: xxx.25.84.192
เขียนเมื่อ 

ดู คลิป เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง เข้ายื่นหนังสือต่อ นายยกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ฯ YOUTUBE.COM ค้นหาเรื่อง คัดค้านร่างกฎก.พ. พ.ศ....

นายกฯ รับปากว่าจะถอนผู้เป็นโรคไตวายเรื้อรัง และวัณโรคออกจากมติดังกล่าว และจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

ขอขอบคุณคุณ ไม่แสดงตนด้วยครับ

ที่ช่วยหาข้อมูลดีดีมาฝาก

ขอบคุณ คุณจิ๊บ

ด้วยนะครับ ที่ให้ข้อมูลดีดี

ครูจันท์
IP: xxx.173.236.45
เขียนเมื่อ 

ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคไตวาย แต่ทุกวันนี้ก็ทำงานได้สบายๆและทำได้ดีกว่าคนที่ไม่เจ็บป่วยอีก ผมเป็นครูมา 15 ปี เป็นข้าราชการดีเด่น จบการศึกษาปริญญาโท สร้างลูกศิษย์เป็นคนดีของประเทศและทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินมากมาย ผมผิดด้วยหรือที่โชคร้ายป่วยเป็นโรคไตวาย ถ้าผมเลือกได้คุณคิดว่าผมจะอยากป่วยไหม มันยุติธรรมแล้วหรือที่คุณจะให้ผมออกจากราชการเพราะผมป่วยด้วยโรคที่คุณคิดว่ามันทำให้รัฐเสียงบประมาณในการรักษา ผมทำงานให้ประเทศชาติด้วยความเสียสละ เสียภาษีอย่างถูกต้อง ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนใคร เป็นคนดีของแผ่นดิน สิ่งที่พวกคุณทำนั้นคุณคิดว่ามันคุ้มแล้วใช่ไหมที่คุณจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปแจกเพื่อหาคะแนนเสียงในอนาคต กับการที่ต้องแลกด้วยชีวิตข้าราชการผู้บริสุทธิ์จำนวนนับหมื่น นับแสนคนที่ต้องมาตายลงเพราะไม่เงินรักษาชีวิตตัวเองต่อไป เงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วยังจะมาซ้ำเติมความโหดร้ายกันอีก ขอร้องเถอะท่านนายก ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมท่านและพรรคของท่านกับนโยบายที่กำลังจะเดินไปได้ด้วยดี อย่ามาทำเรื่องโหดร้ายโดยที่ท่านคาดไม่ถึงเลย........ปล.ถ้ากฎนี้ผ่านคงได้เผาศพข้าราชการดีดีที่หน้าทำเนียบ