นวัตกรรมหลักสูตร

หลักสูตรท้องถิ่น

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

4 ภารกิจหลักในระดับท้องถิ่น

 1. กำหนดเป้าหมาย/จุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 2. พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
 3. ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น
 4. เพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา

การจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ทำอย่างไร

 •  วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นและชุมชน
 • กำหนด * เป้าหมาย/จุดเน้น * สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น * การประเมินคุณภาพระดับท้องถิ่น
  • เป้าหมาย/จุดเน้น --> คุณภาพผู้เรียน
   • มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนหลาง
   • การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น
  • สารการเรียนรู้ท้องถิ่น
   • ประวัติความเป็นมา
   • ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
   • แหล่งท่องเที่ยว
   • บุคคลสำคัญ
   • การประกอบอาชีพ
   • สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
   • สภาพปัญหาในชุมชน/สังคม
   • สภาพเศรษฐกิจและสังคม
   • ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
   • อื่นๆ
  • การประเมินคุณภาพระดับท้องถิ่น
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
   • ระดับชั้นใดบ้าง
   • ประเมินเมื่อใดล
   • เกณฑ์การประเมินเป็นอย่างไร
   • โรงเรียนที่มีผลการประเมินไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องดำเนินการอย่างไร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร

หมายเลขบันทึก: 240476, เขียน: 08 Feb 2009 @ 10:07 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 05:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)