การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ : นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน


เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษารายวิชา มรดกไทย / บทวิจัย

            เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษารายวิชา มรดกไทย / บทวิจัย

                 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อเผยแพร่วิธีการสอนแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแสดงวิธีการสอนแบบทีม ( team teaching ) รวมทั้งเพื่อการเรียนการสอนแบบศึกษาในสถานที่จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ( Social  science and humanity lab ) ศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการบรรยายในห้องเรียนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ให้ข้อมูลเป็นพื้นฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของเนื้อหาวิชา เช่น รายวิชามรดกไทย 1 จะสอนเรื่องชนชาติไทย และอาณาจักรโบราณ อาจารย์จะเข้าสอนและบรรยายให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ เพื่อที่จะออกไปศึกษาในสถานที่จริง(เปรียบเสมือนเข้าห้องปฏิบัติการ  ทางวิทยาศาสตร์) ในการไปศึกษาในสถานที่จริง จะมีเทคนิคทั้งในด้านการให้งานระหว่างเดินทาง  (เนื่องจากจะใช้ทุกส่วนเป็นห้องเรียนของนักศึกษา) การลงศึกษาในพื้นที่ การเก็บข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียนการสอนด้วย   ผลการศึกษาที่ได้รับพบว่า จากการประเมินของนักศึกษา และผู้สอนด้วยกันเอง พบว่า มีความพึงพอใจในระดับสูง  ในด้านผู้สอน สามารถผสมผสานแนวคิดหลาย ๆ สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ทำในวิธีการบรรยายน่าสนใจและต่อเนื่อง การเดินทางออกไปศึกษานอกสถานที่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ การเรียนการสอนในห้องไปสู่สถานที่จริง ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมในการรับรู้ และซาบซึ้งกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นบรรยากาศจริง ก่อให้เกิด  ในความสำนึกและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมไทยขึ้นอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อน ทั้งยังสามารถสอนวิธีการดำเนินชีวิต และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มผู้เรียนมากกว่าการศึกษาในห้องเรียน

http://www.gened.chula.ac.th/cms/index.php?id=161&tx_ttnews%5Bswords%5D=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88&tx_ttnews%5Btt_news%5D=94&tx_ttnews%5BbackPid%5D=159&cHash=88121fafda&L=1  

หมายเลขบันทึก: 240379เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2009 22:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤษภาคม 2012 21:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี