วันนี้ได้เข้าร่วมเสวนาชุมชนคนเขียนบล๊อกมข. ได้เล่าถึงความรู้สึกว่าการเขียนอะไรลงไปยังไม่กล้า ไม่รู้ว่าเขียนไปแล้วกลัวว่าจะไม่เป็นประโยชน์ บางครั้งมีการกำหนดชื่อบล๊อกทำให้กลัวไม่ตรงตามหัวข้อที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่การที่เป็นผู้รับเข้าไปอ่านทุกบล๊อกก็สุดคุ้มเพราะทุกบล๊อกมีประโยชน์จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเหมือนกับเรา เรื่องการแพทย์ การฝึกภาษา และวิธีการต่าง ๆ  โดยเฉพาะในช่วงนี้ขอให้อ่านเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุม UKM http://gotoknow.org/thaiukm เป็นประโยชน์สามารถนำวิธีการหรือตัวอย่างที่จะเกิดชุมชนนักปฏิบัติอย่างก้าวกระโดด 

          การเสวนาวันนี้ประโยชน์อีกวิธีการหนึ่งคือข้อคิดจาก รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการมข.  คือการร่วมกันเขียนบล๊อกในบล๊อกเดียวกัน แล้วใช้วิธีการลงชื่อผู้เขียน เป็นวิธีการที่ทำให้บล๊อกมีชีวิต และหลากหลายซึ่งเป็นเรื่องตรงใจเพราะเคยคิดตั้งแต่ได้มีการตั้งชื่อ บล๊อกไว้แล้วว่าบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น    หลังสงกรานต์ท่านจะเห็นอะไรแปลกในบล๊อกนี้

         ข้อสรุปในวันนี้ ศูนย์บริการวิชาการมข.จะเป็นแกนนำในการพบปะสมาชิกที่กำลังก่อตัวให้มีพลังเพื่อมาแบ่งปันความรู้ โดยถือคติยิ่งให้ยิ่งก่อความเจริญให้กับองค์กรและต่อตนเอง

จรัสศรี จ.