1421 ปีที่จีนค้นพบโลก : 1421 The Year China Discovered The Woldจูตี้ฮ้องเต้ กษัตริย์องศ์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์หมิง


จักรพรรดิหย่งเล่อ หรือ จูตี้ฮ้องเต้

เจ้าชายจูตี้ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่๔ของจูหยวนจาง ก่อนจูตี้ประสูติ๘ปี (ใน ค.ศ.๑๓๕๒)เกิดน้ำท่วมหลายแห่งในจีน ทำให้ทั่วอาณาจักรได้รับความเดือดร้อน เกิดกลุ่มกบฏขึ้นมากมาย จูหยวนจางเข้าร่วมกับกบฏเพราะได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน จูหยวนจางและได้ขึ้นเป็นผู้นำอย่างรวดเร็ว ปี ค.ศ.๑๓๕๖ กองทัพของจูหยวนจางเข้ายึด นานกิง อันเป็นการตัดเสบียงเมืองต้าตู(ปักกิ่ง)เมื่อจูตี้มีพระชนมายุได้๘ชันษากองทัพของพระบิดาก็เข้าสู่เมือง ต้าตู โตกัน เตมูร์ จักรพรรดิมองโกลองค์สุดท้ายเสด็จหนีออกจากจีน ไปยังทุ่งหญ้าทางเหนือ จูหยวนจางสถาปนาราชวงศ์หมิง ต่อมาจูตี้ได้เข้าร่วมกองทัพปราบ ยูนนาน ในปีค.ศ.๑๓๘๒พระองค์ได้รับคำสั่งให้ทำลายเมืองคุนหมิงที่มั่นที่ยังเหลือของมองโกล เด็กชายมองโกลนับพันถูกตอน

หลังจากที่เจ้าชายจูตี้ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงแล้ว พระองค์ก็ได้เฉลิมพระนามว่าหมิงเฉิงจู่ ใช้ศักราชว่า หย่งเล่อ พระองค์ทรงมีราชโองการให้ประหารขุนนาง เนื่องจากทรงระแวงว่าขุนนางเหล่านั้นจงรักภักดีต่อพระนัดดาของพระองค์ซึ่งมีจำนวนกว่า ๘๗๐ คน นอกจากนี้ยังดำเนินนโยบายลดทอนอำนาจเจ้าองค์อื่นๆ อย่างเข้มงวด เช่น ห้ามมีกองทหารประจำเมืองให้มีได้แต่ทหารรักษาพระองค์จำนวนหนึ่ง ห้ามเจ้าแต่ละเมืองติดต่อกันเองโดยไม่ได้รับพระราชานุญาต

เป็นผู้ย้ายเมืองหลวงจากนานกิงมาปักกิ่ง สร้างพระราชวังต้องห้าม (จื่อจิ้นเฉิง) พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างหอเทียนซาน อันเลื่องชื่อใช้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้า ซึ่งกษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาจะเสร็จไปประกอบพิธีในเทศการตรุษจีนในทุกปี
บูรณะกำแพงเมืองจีนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยจิ๋นซีฮ้องเต้แห่งราชวงศ์ฉิน (๒๒๑-๒๐๖ ก่อนคริสตกาล) ซึ่งถูกทิ้งร้างเป็นซากปรักหักพังไป ๑,๖๐๐ ปี มีการสร้างหอคอยเพิ่มเติมและขยายกำแพงออกไปอีก ๑,๔๐๐ กิโลเมตร รวมเป็นความยาวถึง ๕,๔๐๐ กิโลเมตร ทอดยาวจากฝั่งแปรซิฟิกไปจนถึงภูเขาเทียนซานในเอเซียกลาง

พระราชวังต้องห้าม

หอเทียนซาน

ให้ขยายคลอง “ต้ายุ่นเหอ” ภาษาอังกฤษเรียกครองนี้ว่า The Grand Cannal (๔๘๖ ปีก่อนคริสตกาล โดยเจ้าผู้ครองแคว้นหวูในสมัยราขวงศ์โจว์ตอนปลาย) จนกลายเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลก ยาวถึง ๑,๘๐๐ กิโลเมตร ประมาณการว่า มีผู้ใช้แรงงานแรงงานชาวจีนต้องมาเสียชีวิตให้กับการสร้างคลองนี้ถึง ๖ ล้านคน คลองต้ายุ่นเหอเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ เริ่มจากปักกิ่งในภาคเหนือไปจนถึงหางโจวบนชายฝั่งทางใต้ของเซี่ยงไฮ้ การขนส่งทางเรือคิดเฉลี่ยเป็นกิโลกรัมต่อปี ในปี ค.ศ.๑๔๑๖ ราว ๓ ร้อยล้านกิโลกรรมต่อปี
ทรงสนพระทัยในวิชาดาราศาสตร์มาก ทรงให้นักดาราศาสตร์จีนสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าทุกค่ำคืน จนสามารถคำนวณการเดินทางของดวงดาวต่าง ๆ รวมถึงการเกิดสุริยปราคาและจันทรุปราคาอย่างแม่นยำ, ประเทศจีนมีการบันทึกดวงดาวบนท้องฟ้ามานานกว่า ๒ พันปี มีการทำแผนภูมิของการมาเยือนของดาวหางฮัลเลย์ทุกครั้ง นับตั่งแต่ ๒๔๐ ปีก่อนศริสตกาล และในค.ศ. ๑๐๕๔ ได้การบันทึกถึงเศษธุลีที่เกิดจาการระเบิดของซูเปอร์โนวา ที่รู้จักกันในนามของเนบิลลา “รูปปู” โดยมีดางนิวตรอนที่หมุนเร็วถึงพัลซาร์อยู่ใจกลาง, ด้วยความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ของพระองส์และของประเทศจีนนี้เองได้ทำให้เกิดภาระกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือ “การเดินเรือ”
พระองศ์สร้างกองเรือขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกมาก แต่ละลำยาว ๔๘๐ ฟุต กว้าง ๑๘๐ฟุต หางเสือยาวลึกลงไปในน้ำถึง ๓๖ ฟุต เป็นเรือท้องแบนซึ่งใหญ่กว่าเรือของโคลัมบัสหลายเท่า(ยังไม่ได้กล่าวถึงเรือที่พระองศ์ทรงสร้างไว้เพื่อการอื่นอีกมากกว่าพันลำ) เพื่อเดินทางสำรวจไปทั่วเจ็ดทวีป เจ็ดคาบสมุทรทั่วโลก ทำแผ่นที่โลกและเปิดเส้นทางในการค้าขาย เรียกกองเรือนี้ว่า “เรือมหาสมบัติ” โดยสั่งการให้มือขวาของพระองศ์ซึ่งเป็นมหาขันทีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินจีนชาวมองโกลผู้ไม่เคยเดินเรือมาก่อนเป็นผู้สำรวจ นามว่า “เจิ้งเหอ” หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม “ซำปอกง” และแม่ทัพทั้งสี่ “โจวเหวิน,โจวหม่าน,หงเป่า,หยางชิง” กองเรือเริ่มออกเดินทางในปี ค.ศ. ๑๔๐๕ ถึง ๑๔๒๓
เชื่อหรือไม่ว่า กองเรือมหาสมบัติ เดินทางไปถึงใต้สุดของแอฟริกาก่อนไดแอซถึง ๖๗ ปี แล่นเรืออ้อมแหลมกูดโฮปก่อนวาสโก ดา กามาถึง ๗๑ ปี ค้นพบทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัสถึง ๗๐ ปี ค้นพบมหาสมุทรแปรซิฟิคก่อนบัลบัวถึง ๙๒ ปี เดินทางรอบโลกก่อนเฟอร์ดินาน แมคแจนลัน ๑๐๐ ปี พิชิตทวีปออสเตเลีย ก่อนกัปตันเจมส์คุกถึง ๓๕๐ ปี
แต่ไม่มีสิ่งใดจะยิ่งใหญ่ค้ำฟ้าได้ เพราะเมื่อฮ่องแต่จูตี้สิ้นพระชนลง กองเรืออันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็สิ้นไปด้วย เพราะงบประมาณในการออกสำรวจโลกนั้นได้ถูกผลาญไปกับโครงการนี้จบเกิดปัญหาเศษกิจตกต่ำไปทั่วแผ่นดินจีน ฮ่องเต้องค์ต่อมา “กูเฉาฉือ” โอรสของจูตี้ ทรงได้สั่งให้ยกเลิกโครงการนี้อย่างสิ้นเชิงในวันที่ ๗ สิงหาคม ค.ศ. ๑๔๒๑ ทรงให้เผาเรือทั้งหมด เผาแบบแปลนการสร้างเรือทั้งหมด ทำลายท่าเทียบเรือ ปิดประเทศห้ามติดต่อกับชาวต่างชาติ ห้ามค้าขายด้วยแทบทั้งหมด นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสั่งให้เผาทำลายแผนที่และบันทึกทั้งหลายอันเกิดจากการสำรวจของเจิ้งเหอและคณะจนแทบจะไม่เหลือหลักฐานการเดินเรือครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลก จากนั้นปะเทศจีนก็ดำเนินประเทศอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาตลอดหลายร้อยปี

มหาขันทีเจิ้งเหอ

ซำปอกง หรือ เจิ้งเหอส่วนของแถมที่ติดมากับการเดินเรือของเจิ้งเหอคือ กิเลน
กิเลน เป็นสัตว์สำคัญในเทพนิยายจีน มีลำตัวเหมือนกวาง หางเหมือนวัว หน้าผากเหมือนหมาป่า กีบเท้าเหมือนม้าและมีเขาใหญ่เหมือนยูนิคอร์น
ตามตำนานจีนโบราณกล่าวว่า ราวศตวรรษที่ ๖ ก่อนศริสตกาล มีกิเลนตัวหนึ่งมาปรากฏตัวเบื้องหน้าหญิงสาวนางหนึ่งชื่อ “เหยียนเจินซี” และได้มอบหยกชิ้นหนึ่งให้แก่มือนาง บนหยกมีข้อความสลักว่า มีความหมายว่า นางจะให้กำเนิด “กษัตริย์ผู้ไร้บัลลังก์” ต่อมาบุตรของนางผู้นั้นก็คือ “ขงจื้อ” (๕๕๑-๔๗๙ ก่อนคริสตกาล) นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินจีน ผู้ครอบงำทางความคิดของชาวจีนมากกว่าสองพันปี, ในการสอบเข้ารับราชการของจีนโบราณ ทุกคนจะต้องสอบหลักคำสอนของขงจื้อ
ในความเป็นจริง กิเลนก็คือ “ยีราฟ” ซึ้ง “เจิ้งเหอ” นำมาจากการเดินทางสำรวจทั่วโลกเมื่อกองเรือไปถึงแอฟริกาอันเป็นเหมือนตำนานในปีที่เริ่มต้นเดินเรือเมื่อ ค.ศ.๑๔๐๕ นำมาถวายฮ่องเต้จูตี้ และพระองค์ได้ใช้ยีราฟตัวนั้นสร้างเป็นตำนาน เพื่อใช้เป็นเครื่องล่อใจ เป็นอุบายในการเอาชนะปฎิปักษ์และปกครองประเทศในสมัยนั้น

เจิ้งเหอได้ถวาย “กิเลน” แด่องค์ฮ่องแต้จูตี้เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ค.ศ.๑๔๑๖ มีการป่าวประกาศว่าการปรากฏตัวของกิเลนเป็นเสมอโองการสวรรค์ที่รับรองการปกครองของพระองค์ จู้ตี้ทรงเรียกประชุมขุนนางทันทีเพื่อเน้นย้ำเรื่องนี้รวมถึงเรื่องความเป็นสริมงคลในการย้ายเมืองหลวงจากนานกิงมาปักกิ่ง กวีแห่งราชสำนักได้รจนาบทสรรเสริญฮ่องแต้ และอัศจรรย์ในการปรากฏตัวของสัตว์สวรรค์ ทำให้ขุนนางทั้งหลายต้องยอมทำตามพระองค์อย่างเลี่ยงไม่ได้
เรื่องราวของฮ่องเต้จูตี้ และกองเรืออันยิ่งใหญ่นั้นยังมีอีกมากมายซึ่งผู้เขียนไม่อาจนำมาเล่าได้หมด ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านสามารถหาคำตอบทั้งหมดได้ในหนังสือ 1421 The Year China Discovered The Wold ของ Gavin Menzies ซึ่ง แปลเป็นภาษาไทยเรื่อง 1421 ปีที่จีนค้นพบโลก โดย เรืองชัย รักศรีอักษร สำนักพิมพ์มติชน หนังสือทางประวัติศาสตร์ที่ผู้เขียนขอยกนิ้วโป้งพร้อมติดดาวให้ห้าดาวเต็ม ซึ่งผู้อ่านที่เคารพทุกท่านถ้าได้อ่านแล้วอาจจะเหมือนผู้เขียนว่า ตำราเรียนประวัติศาสตร์ของพวกฝรั่งที่เราเล่าเรียนมานั้น คงต้องมีการปรับปรุงใหม่เสียแล้ว

1421 The Year China Discovered The Wold ของ Gavin Menzies

วาทิน ศานติ์ สันติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักการอ่านความเห็น (1)

ยาวดีแท้