จันทร์สว่าง ทางปัญญา

" เพราะเชื่อว่าการมีชีวิตที่ดี คือ การรู้จักเรียนรู้ทั้งจากตนเองและกัลยณมิตรที่ดี "

          วันนี้ผมมีโอกาสเข้าร่วมอบรม การสร้างและการจัดการเกี่ยวกับบล็อก ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.วลัยลักษณ์  ผมเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของวลัยลักษณ์ ที่ให้ความสนใจในเรื่อง KM มาโดยตลอด  เหมือนกับสมาชิกหลาย ๆ ท่าน  เหตุเพราะเห็นเป็นโอกาสดีที่ตัวเองจะได้พัฒนาทั้งความคิด  ทักษะ  รวมถึงการจัดการที่ดี อีกทั้งยังพบว่ากระบวนการนี้เป็นการสร้างมิตรที่ดียิ่ง  ทุกครั้งที่เข้าร่วมกระบวนการมักทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานมาเสมอ  อีกทั้งยังเกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน  จึงไม่แปลกที่มักเห็นผมเข้าร่วมเกือบทุกกระบวนการ 

        สำหรับการจัดตั้ง  ชุมชนแง่งามแห่งชีวิต  นั้น  ผมก็มองว่าชุมชนที่เป็นลักษณะที่เป็นการบอกเล่าแง่คิดดี ๆ ประสบการณ์ที่งดงาม  ความรู้สึกที่เปี่ยมด้วยความสุข  ยังไม่ค่อยได้พูดถึง ส่วนใหญ่มักจะเป็นชุมชนที่แลกเปลี่ยนในเรื่องการทำงานที่มีลักษณะเดียวกันเสียโดยมาก   จึงคิดว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ที่มาจากการกระทำที่ดี  การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์  ความรู้สึกนึกคิดที่งดงาม  ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้ชีวิตของแต่ละท่าน  ย่อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น  ได้มีแรงใจและมุ่งมั่นกับฝันที่ตนเองปรารถนาต่อไป

         " เพราะเชื่อว่าการมีชีวิตที่ดี  คือ  การรู้จักเรียนรู้ทั้งจากตนเองและกัลยณมิตรที่ดี "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แง่งามแห่งชีวิตความเห็น (1)

สามารตี เทวี
IP: xxx.25.179.151
เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมห้องน้องชาย

หวังว่าคงสบายและหรรษา

ไม่ได้พบเจอหลายเพลา

หวังใจว่ายังใจดีมีแรงไฟ