เชิญชมรถยนต์รุ่นใหม่ที่กว่าจะปรากฏในโชว์รูมได้ต้องผ่านการเซ็นเซอร์อย่างหลายขั้นตอน มี   ดนตรี  ประกอบด้วย! เชิญชมค่ะ