สร้างความรับรู้ และเรียนรู้ร่วมกันที่เมืองลำปาง (4) หมอป๊อบเล่าสู่กันฟัง

ส่วนใหญ่จะเริ่มกันด้วยกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน คือ มีการประชุมกันสร้างความตระหนักโดยทันตบุคลากร มีการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ หลังจากนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยผู้สูงวัยด้วยกัน เรียนรู้ความจำเป็นในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงวัยจึงได้ตกลงกันว่า จะร่วมกันสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น

 

ช่วงนี้หมอป๊อบมาเล่าความคืบหน้าของการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยวิดีโอ (ทำได้ดีจริงๆ แอบชม เป็นภาษาคำเมืองด้วย แอบขอไว้ให้กองทันตฯ แล้ว อย่าลืมนะเจ้า) จนถึง ปี 2551 ว่า

"ปีล่าสุด 2551 มีการขยายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุไป ในทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง จากโดยปกติแล้ว ปกติที่ผู้สูงอายุจะรวมตัวกันออกกำลังกาย ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกพืชผักสมุนไพร รวมทั้งมีการผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเพื่อนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามบ้าน ในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนผู้สูงวัย ก็ได้มาเริ่มทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุกันมากขึ้น

การทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ทำมากันนั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มกันด้วยกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน คือ มีการประชุมกันสร้างความตระหนักโดยทันตบุคลากร มีการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ หลังจากนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยผู้สูงวัยด้วยกัน เรียนรู้ความจำเป็นในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงวัยจึงได้ตกลงกันว่า จะร่วมกันสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น

ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ได้แก่ การสรรหาอุปกรณ์สำหรับการแปรงฟัน และแปรงฟันร่วมกัน การนัดกันตรวจสุขภาพช่องปาก และการให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยในชมรม

กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีคุณค่า ที่สามารถร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันในชุมชน ก็จะมีการขยายผลการดำเนินการสู่ชุมชน โดยกลุ่มผู้สูงวัยเป็นคนคิด และกำหนดวิธีการเอง ทันตบุคลากรเป็นผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การประกวดผู้สูงอายุฟันดี การทำแผนการสอนที่มีเนื้อหาการดูแลฟัน การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในโอกาสต่างๆ ทางเสียงตามสาย และวิทยุชุมชน และนอกจากการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากแล้ว กลุ่มผู้สูงวัยยังมีการแนะนำบุคคลในครอบครัว และชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงการตรวจฟันเด็กที่ศูนย์เด็ก ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านเอง

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่จังหวัดลำปางได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ในเรื่องทันตสุขภาพ โดยได้ดำเนินการในชมรมผู้สูงอายุ 13 แห่ง แห่งละ 1 อำเภอ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่า กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มของคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพสูง เป็นกำลังสำคัญ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง"

รวมเรื่อง สร้างความรับรู้ และเรียนรู้ร่วมกันที่เมืองลำปาง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาเชียร์แม่หมอ อยู่ลำปางหนาวไหมครับ ไหนหมอป๊อบครับ ย่ายินดีกับลำปางที่เริ่มมีทุกอำเภอ ถ้าสามารถลงไปเป็นตำบลได้จะเยี่ยมมากเลยครับ

  • P
  • ลูกชายอยากรู้จักหมอป๊อบ จัดให้หน่อย ให้ได้รู้จักกับคุณหมอคนงาม ตาหวานนะคะ
  • นี่ไงคนนี้ เสื้อเหลือง ซ้ายมือ ในภาพด้านบนดูไม่ค่อยชัดนะคะ