โครงการสหเวชสร้างสุข Happy Soul : 22 นางสาวนันทิดา ทัพเกษม

22 นางสาวนันทิดา ทัพเกษม

โครงการสหเวชสร้างสุข

สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  22  ขอแนะนำ 
นางสาวนันทิดา  ทัพเกษม   นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2323

นางสาวนันทิดา  ทัพเกษม

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2548
  • ตำแหน่ง  นักกิจการนักศึกษา
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีล 5 ในวันเกิดทุกปีตลอดชีวิต

นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
30  ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)