สัปดาห์ ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายให้ฝึกนักเรียน เพื่อเข้าประกวดหนังสือเล่มเล็ก : หนังสือทำมือ  ด้วยเวลาอันจำกัด ในเวลาไม่กี่วัน  ต้องคัดหาตัวเด็ก ๒ ระดับ คือช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ระดับละ ๑ ทีม เมื่อได้ตัวเด็กแล้ว ก็นัดพบในช่วงเช้า  พักกลางวัน และเวลาว่าง  เพื่อวางแผนและพูดคุยกัน  ที่เตรียมๆไว้ มีหัวข้อที่คาดว่าน่าจะเป็น คือ เรื่อง สิ่งแวดล้อม  ความสามัคคี  เศรษฐกิจพอเพียง  คุณธรรม ๘ ประการ  ช่วยเด็กๆหาหนังสือ และค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน  ในวันแข่งขันจริง ช่วงชั้นที่๓ (ทีมละ ๓ คน) กรรมการเลือกหัวข้อ  "ความสามัคคี  "  ใช้เวลาในการทำงาน ๖ ชั่วโมง  ผลการแข่งขัน นักเรียนได้เหรียญทอง อันดับที่๔ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๒๑ ทีม  ซึ่งคะแนนห่างกันไม่มาก  ๐.๒๕ คะแนน  ช่วงชั้นที่ ๔ กรรมการเลือกหัวข้อ "พอเพียง "ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทอง อันดับ ๒ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๘ ทีม คะแนนห่างที่๑ ไม่มากนัก ...ตลอดเวลาการฝึกซ้อม และแข่งขัน คอยให้กำลังใจเด็กๆ ตลอด ขนม  น้ำ  อาหารกลางวัน ในวันแข่งขัน  เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจ  ที่ถูกใจ คือ ระดับช่วงชั้นที่ ๔ เขาเขียนเรื่องได้น่ารัก  ชื่อเรื่อง "เพียงแค่เปลี่ยน " เป็นเรื่องราวในหมู่บ้านแสงตะวัน  ตั้งชื่อเหมือนรู้ใจผู้ฝึกซ้อม...สำเร็จไป ๑ ชิ้นงาน 

แข่งขัน ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ในวันที่เด็กเข้าแข่งขัน ต้องใช้เวลาเคลื่อนย้ายตู้-ชั้นหนังสือ ๒ วัน เพราะได้โอกาสพอดี  ก็ได้พลังของเด็กๆ (พลังมด) ๖-๗ คน ช่วยวางแผน และเคลื่อนย้ายให้เสร็จสรรพ

เหนื่อยมากๆ เดินขึ้น - เดินลง ระหว่างอาคาร ขึ้นไปดู และให้กำลังใจเด็กๆ แต่เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะ และเห็นรอยยิ้มของเด็กๆแล้ว  ความเหนื่อยก็เปลี่ยนเป็นความสุขแทน  

                                                 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านค่ะ