พฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ ไม่อยากเห็น ไม่อยากได้ยิน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รู้ใหมว่าเขาไม่อยากเห็นอะไร

 ข้อมูลสดสด จากทีมงานผู้เข้าอบรมการประเมินคุณภาพภายใน ไม่อยากเห็น ไม่อยากได้ยิน

 ๑. คำตำหนิ ดูถูก หรือ ถูกเปรียบเทียบ ๗

 ๒. ผู้ประเมินไม่แนะนำ ไม่ชี้แจง หรือ ให้แนวทางในการปรับปรุงในรอบต่อไป ๔

 ๓. ผู้ประเมิน พูดจาไม่ให้เกียรติผู้รับการประเมิน ๓

 ก็รับไว้พิจารณานะครับ ท่านใดจะเป็นผู้ประเมินที่ดีในอนาคต

JJ2008 ฅ ฅน ธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

4945f4cb4f62c

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพี่ ผอ.ขอบพระคุณครับ

สวัสดีครับท่านอาจารย์ JJ คำว่าการประเมิน ฟังที่ไรก็รู้สึกหวาดเสียวทุกที เพราะจะนึก ถึงคำว่า ผ่าน กับ ไม่ผ่าน ที่จริง หน่วยงานทั่วไป โดยเฉพาะหน่วยราชการจะมีกระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานโดยภาพรวมอยู่แล้ว ซึ่งหากเราทำหน้าที่ครบถ้วน ก็ไม่เห็นจะต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับการถูกประเมิน แต่ทั่วไป ที่กังวลเพราะ ผู้ทำหน้าที่ประเมิน บางท่าน แสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เหมาะสมมากกว่า และขอเพิ่มอีกนิดว่า ผู้ประเมิน ที่ดีต้องสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารออกไปอย่างเหมาะสม เสนอแนะในสิ่งที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และรักษาบรรยากาศที่ดีและมีความเป็นมิตร

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารบ์เอกราช

  • ภาษาที่ต้องเน้น
  • นอกจาก "ภาษากาย วาจา ใจ
  • ยังต้องเสริม "ภาษา ฅ ฅน"ด้วยครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีดีนะคะ..เพราะความรู้สึกอย่างนั้นเคยมีเหมือนกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์add ขอบคุณสำหรับอีกหนี่งเสียงครับ