เมื่อวานนี้ ”นายดำ” ซึ่งอาทิตย์นี้รับผิดชอบการตรวจโปรตีนใน urine และ CSF ด้วยเครื่อง Hitachi 717 ได้เสนอความคิดว่า เราไม่น่าจะต้องทำงานซ้ำซ้อนด้วยการเขียน lab no. และผลการตรวจลงไปในสมุดบันทึกต่างหาก เพราะถึงอย่างไรถ้าต้องการค้นผลย้อนหลัง เราก็มักจะไปดูจากกระดาษที่ print out ออกมาจากเครื่องอยู่แล้ว และเวลาออกผลเราก็มักจะใช้วิธีหยิบใบ print out ไป key ผลลงในคอมพิวเตอร์ เพราะสะดวกรวดเร็วกว่าการลงผลในสมุดแล้วเอาสมุดไปออกผล โดยเฉพาะวันที่มีการทดสอบมากๆเช่นวันอังคาร วันพฤหัส ที่จะมีกระป๋อง urine ตั้งเรียงกันเป็นคอนโด (แบบที่พวกเราเรียกกัน) เพราะที่บน counter ไม่พอจะวาง

ปรากฎว่าเราคุยกันกับพี่นุชรัตน์ด้วย พี่นุชบอกทันทีว่าถ้าเราเก็บผลที่เป็น print out แบบนี้โดยไม่ลงในสมุดต่างหาก จะไม่ตรงกับหลัก ISO นะ ถ้าเราจะไม่ลงสมุดต่างหาก จะต้องเก็บ print out ให้เป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบัน เราเพียงแต่เก็บซ้อนๆกันไว้ตามวันเท่านั้น ตกลงว่าเราคงต้องมาคุยในรายละเอียดกันอีกทีว่า เราจะทำอย่างไรให้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน แล้วถูกต้องตามมาตรฐาน ISO ด้วย

สิ่งที่ต้องการจะเล่าให้ฟังก็คือ จะเห็นว่าเมื่อเรามีเป้าหมายว่า เราจะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO15189 ทำให้เมื่อเราจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับงาน ก็มีหลักการไว้เป็นกรอบ พี่นุชถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่คอยเตือน แนะนำ เวลาเราต้องการจะทำอะไรใหม่ๆ พี่เขารับหน้าที่ด้าน QC ค่ะ แต่รู้สึกว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกับมาตรฐานและข้อปฎิบัติของ ISO ไปหมดทุกด้าน กรรมการ ISO ของภาคฯ น่าจะมีรางวัลให้คนหัวใจ ISO แบบพี่นุชบ้างนะคะ ที่พยายามทำให้ระบบงานของเราตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO อยู่เสมอเมื่อเราต้องการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไร