ศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเรียนรู้วิชาบริหารการศึกษาแบบสหวิทยาการ

 

          การศึกษาวิชาการบริหารการศึกษานี้ มีความสัมพันธ์กับศาสตร์หรือองค์ความรู้อื่น ๆ มากมายหลายสาขาในอันจะนำมาใช้กับการบริหารผ่านผู้คน นิสิตควรให้ความสนใจกับการใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่ได้จากการอ่านตำรา วารสารวิชาการ และจดจำหลักการสำคัญในอันที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการหล่อหลอมความคิด และกระบวนทัศน์ (paradigm) ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารธุรกิจ จิตวิทยา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ล้วนเป็นเรื่องที่ทต้องนำมาประกอบใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร อย่างน้อยก็ผ่านกระบวนการคิดที่มีเหตุผล แยบยลเชิงกลยุทธ์ อันไม่มีที่สิ้นสุดของการพลิกแพลงใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง มีคำศัพท์ที่ได้จากการศึกษาวิชาการบริหารมากมายที่ควรจะได้เรียนรู้ เมื่อไปดูตำราวิชาการจากการผ่านตาก็จะพาให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

          จากการสอนนิสิตปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีนิสิตร้องขอให้แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผมได้ศึกษาองค์ความรู้การบริหารที่ผ่านมา จึงจะพยายามหาเวลานำมาเติมเต็มในบันทึกนี้ไปเรื่อย ๆ  ในบล็อกสอนนิสิตปริญญาโท ม.บูรพา แม้ว่ามีนิสิตบางท่านนั้นลำบากใจในการนำภาษาอังกฤษไปใส่ในสมอง ด้วยพื้นฐานครรลองการเรียนรู้ในอดีตที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจนั้น สามารถทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้สมสง่ากับค่าแห่งความภูมิใจในปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตที่นิสิตน่าจะมีความเข้าใจในศัพท์แสงภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดองค์ความรุ้ในการบริหารการศึกษาอันเป็นวิชาชีพแห่งตน

       1 . นิสัยที่ควรฝึก 7 ประการ หรือเรียกกันว่า 7 Habbits ของ Stephen R. Covey

         1.1 Be Proactive ต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อน

              1.2 Begin with  the end in mind. เริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจ

               1.3 Put first things first. ทำตามลำดับความสำคัญ

               1.4 Think win win. คิดแบบชนะ ชนะ

                1.5 Seek first to understand, then to be understood. เข้าใจคนอื่นก่อน

                1.6 Synergize  ผนึกกำลังร่วม

                 1.7 Sharpen the saw ลับเลื่อยให้คม

       2.   7 ทัศน์คลาสสิคของ Peter Drucker

            2.1 MBO (Management By Objectives) การจัดการที่มีวัตถุประสงค์

                  2.2 Privatization การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

                  2.3 Professional Management การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

            2.4 Knowledge Worker แรงงานสมอง

                  2.5 Knowledge Based Society สังคมแห่งความรู้

                  2.6 Demographic Change การเปลี่ยนแปลงประชากร

                   2.7 Webucation การศึกษาต่อเนื่องแบบออนไลน์  

    3. Reengineering การรื้อปรับระบบ

                   3.1 Re-think     คิดใหม่

             3.2 Re-design    ออกแบบใหม่

             3.3 Re-train     อบรมพัฒนาบุคลากรใหม่

             3.4 Re-tool       ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีใหม่

      4. Risk Management การบริหารความเสี่ยง

       5. Knowledge Management การจัดการความรู้

       6. RBM (Results Based Management) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

        7. KPI (Key Performance Indicator) ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ที่

สำคัญ

         8. PBB ( Performance Based Management)  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

         9. TQM (Total Quality Management) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

         10. Six Sigma  วิธีการพัฒนาคุณภาพเพื่อหาทางลดข้อบกพร่องหรือพยายามสร้างระดับคุณภาพให้บรรลุระดับ 6 sigma  หรือใกล้เคียงกับสภาวะไร้ข้อบกพร่อง (Zero Defect หรือ Defect Free)

         11. Sustainable Development การพัฒนาแบบยั่งยิน

         12. ACM ( Assessment Center Method) วิธีการประเมินเพื่อสรรหานักบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Talent)

         

                         (มีต่อ.........โปรดติดตามต่อไป..)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถ่ายทอดความรู้สู่ HR โดย ดร.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#สหวิทยาการ#ศัพท์การบริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 227712, เขียน: 06 Dec 2008 @ 15:23 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 22:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 20, อ่าน: คลิก


ความเห็น (20)

ขอบคุณอาจารย์มากเลยคะที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ในส่วนของศัพท์ภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ 

ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการต่อยอดองค์ความรู้ฯ เพิ่มมากขึ้นเลยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

จะรอติดตามตอนต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะที่ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ

อาจารย์ครับ ผมมาแจ้งข่าวว่า

ขณะนี้ ผมตัดสินใจต่อ ป.เอก บริหาร ที่ม.บูรพา  หลักสูตร ENGLISH PROGRAM แล้วนะครับ เพราะ ท่านอาจารย์อยากให้เรียนครับ คราวนี้คงต้องปรึกษาอาจารย์หลายเรื่องครับ คือหลักสูตรนี้จะร่างเสร็จ ปีนี้และเปิดเรียนปีหน้าครับ และผมก็คงจะลงหลักสูตรนั้นครับ อาจารย์ ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ท่านอาจารย์ที่เคารพรัก อาจารย์สบายดีนะครับ วันนี้วันหยุดอาจารย์สอนเหมือนเดิมเหรอครับ พักผ่อนบ้างนะครับอาจารย์ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ สุขกายสุขใจครับ อาจารย์

สวัสดีครับ

                                                               คนพลัดถิ่น

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่ช่วยต่อยอดภาษาอังกฤษให้กับผม สามารถเข้าใจมากขึ้น

เขียนเมื่อ 

ศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนความรู้มากเลยกั๊บผม

เป็นกำลังใจให้ครับP ยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอครับ

 

จะรอติดตามศัพท์ภาษาอังกฤษในตอนต่อไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ ที่นำความรู้มาเพิ่มให้พวกเราอย่างสม่ำเสมอ(แต่ศัพท์อังกฤษไม่ค่อยถนัด ต้องอาศัยเวลาค่อนข้างมากในการเรียนรู้) แต่จะพยายามต่อไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำศัพท์ หนูจะได้นำคำศัพท์เหล่านี้ไปพัฒนาตนเอง อาจารย์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สำหรับสิ่งดี ๆ ที่ท่านอาจารย์ได้นำมาต่อยอดและเพิ่มเติมให้กับนิสิต เป็นคำศัพท์ที่สามารถนำมาใช้ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การเรียนและในชีวิตประจำวันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณนะค่ะ อาจารย์ที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับพวกเราเสมอ

ขอบคุณครับ

P P P P P

ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะอาจารย์ สำหรับศัพท์ใหม่ๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์ สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับ

เขียนเมื่อ 

           สวัสดีค่ะ...

     *  เติมเต็มได้เป็นอย่างดีจริง ๆ

     *  ไม่ได้เรียนแล้วแต่ก็ขอนำไปใช้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ

                   

ขอบคุณครับP P P

ผมชอบแบบ Think win win ต้องคิดคาดหวังว่าต้องชนะ ต้องคาดหวังไว้ให้สูงก่อน..ไม่ได้อย่างที่หวังก็ไม่เป็นไร..อย่างน้อยก็ยังได้คาดหวัง

ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ ที่ให้ความรู้กับพวกเรา

ขอบคุณครับP P