เนื่องจากมีผู้ขอแบบพับ 'กระต่ายเหลืองถวายพระพร' โมเดลนี้มา

ก็เลยจัดให้ตามคำเรียกร้อง

 

แบบพับโมเดลกระต่ายต่อไปนี้

ออกแบบโดย Jun Maekawa

มาจากหนังสือ Genuine Origami ครับ

 

ดาวน์โหลดแบบพับกระต่าย (pdf)