ประสบการณ์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2551

งานนี้ถ้าไม่ได้ไปจะเสียดายมากๆๆ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังได้พบกับท่านอาจารย์อันเป็นที่เคารพรักหลายท่าน บางท่านก็ไม่ได้พบมาหลายปีแล้ว ท่านอาจารย์ทุกท่านสุขภาพยังแข็งแรงดี ,ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , รศ.ดร.ประหยัด จิระวรพงศ์ , รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ประสบการณ์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2551

เมื่อวันที่ 20-21 พ.ย.51 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2551(International e-Learning Conference 2008) ที่เมืองทองธานี ก็ได้รับความรู้หลายอย่างทั้งหัวข้อจากการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัย

งานนี้ถ้าไม่ได้ไปจะเสียดายมากๆๆ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังได้พบกับท่านอาจารย์อันเป็นที่เคารพรักหลายท่าน บางท่านก็ไม่ได้พบมาหลายปีแล้ว ท่านอาจารย์ทุกท่านสุขภาพยังแข็งแรงดี เช่น .ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , รศ.ดร.ประหยัด จิระวรพงศ์  , รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ  รักและเคารพท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับ

 

 งานนี้ก็ได้กระเป๋ามา 1 ใบ เอกสาร 2 เล่ม CD ที่รวบรวมบทคัดย่อการบรรยาย งานวิจัยที่นำเสนออีก 1 ชุด ใครสนใจในหัวข้อไหน อยากได้บทคัดย่อก็บอกได้นะครับ ยินดีส่งไปให้ครับ

กำหนดการนำเสนอหัวข้อต่างๆดูได้จาก Link นี้นะครับ http://www.thaicyberu.go.th/iec/Schedule.pdf

หัวข้อการประชุมที่ผมเลือกเข้ารับฟังเช่น(ต้องเลือกเพราะมีหลายห้อง ประมาณ 10 ห้องครับ นำเสนอพร้อมกัน)

ประเด็นการประชุมสัมมนา 

 • Consumer Protection for e-Learners
 • Accreditation
 • Standard and Quality Assurance
 • Innovative Technology in Learning
 • New Media for e-Learning
 • Learner's Rights
 • Ethics in e-Learning
 • Copyright and Patent
 • Scalability and Sustainability
 • Professional Development
 • Learning Effectiveness
 • Delivery System
 • Courseware Development
 • Ecology in e-Learning
 • Interoperability
 • Economy of Online Learning

สรุปเนื้อหา/สาระสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

 ·       “e-Learning: Thailand Perspective”
Prof. Dr. Pavich Tongroach Professor, Former Secretary General, Commission on Higher Education, Thailand

เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับมุมมองของการใช้ e-Learning ในการจัดการศึกษาในประเทศไทยโดย ศ .ดร.ภาวิช ทองโรจน์

·       “Teacher Professional Development for e-Learning Generation”
Dr. Tinsiri Siribodhi Deputy Director, The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), Thailand

เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาครู -อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพด้านการใช้ e-Learning ในการจัดการเรียนรู้

·       “Cooperation Models for National e-Learning Development in Estonia”
Ms. Ene Tammeoru Head of Center, The Estonian e-Learning Development Centre, Estonia

เป็นการนำเสนอรูปแบบของความร่วมมือสำหรับการพัฒนา e-Learning ในประเทศ Estonia

·       “ICT for All Education”
Mr. Angsumal Sunalai Deputy Permanent Secretary, Ministry of Information and Communication Technology, Thailand

เป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร (ICT) สำหรับการจัดการศึกษา

·       “Future of Learning Management System and Moodle 2.0”
Mr. Martin Dougiamas Moodle

เป็นการนำเสนออนาคตของระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) Moodle รุ่นที่ 2 (Moodle 2.0)

·       “Blended Learning Models in Workplace Learning”
Murali Padmanabhan (India)

เป็นการนำเสนอโมเดลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน( Blended Learning) ในที่ทำงาน

·       “A Development of Instructional Model Using Collaborative Learning on Computer Network Based Learning for Undergraduate Student Based on Constructivist Theory”
Prawit Simmatun (Thailand),Charun Sanrach (Thailand),Wittaya Arreerard (Thailand)

เป็นการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)

·       “Collaborative Project-Based Learning and Blended Learning According to the Principle of Edutainment of Participants in the APEC Edutainment Exchange Program”
Nammon Ruangrit (Thailand)

เป็นการนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้การร่วมมือและการเรียนรู้แบบผสมผสาน

·       “Development of AAA Model for Blended Learning Based on the Philosophy of Sufficiency Economy” Tuangrat Sriwongkol (Thailand)

เป็นการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ AAA  สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

·       “Trend and Future of Thailand e-Learning Strategy”
Buntita Pravalpruk (Thailand),Narasak Apitiwongmanit (Thailand)

เป็นการนำเสนอแนวโน้มอนาคตของการใช้กลยุทธ์ด้าน e-Learning ในประเทศไทย

Development of a Problem-Based Blended Learning Model to Develop Undergraduate Student’s Critical Thinking : Panita Wannapiroon (Thailand)
      เป็นการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
 • น่าเสียดายจัง
 • ผมไม่มีโอกาสไป
 • ขอบคุณครับที่เอามาให้อ่านครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ :)

เขียนเมื่อ 

เสียดายจัง

 • ขอบคุณท่านอาจารย์ขจิต,ท่านอาจารย์ Wasawat Deemarn ที่แวะมาเยี่ยมครับ
 • งานนี้ได้ความรู้หลายอย่างครับ
 • จินนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยเขียน Blog เลยนะจ๊ะ
จอย
IP: xxx.27.176.30
เขียนเมื่อ 

อาจารย์จอยเป็นนศ.ป.เอกของศิลปากรค่ะ อยากได้บทคัดย่อที่อาจารย์ไปงานมาทุกเรื่องเลยคะเพื่อนำมาใช้ในการศึกษา ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ผม Upload ไฟล์บทคัดย่อจาก CD ทุกเรื่องไว้ที่เว็บ www.boonphakdee.com ครับ สามารถ Download ได้ตาม Link นี้ครับ

International e-Learning Conference 2008:"e-Learners in the Generation 2.0"

http://www.boonphakdee.com/download/IEC2008/