เทคโนโลยีทางการศึกษา

เนืองนิตย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เทคโนโลยี  หมายถึง 

C    กลวิธีในการนำเครื่องมือต่าง ๆ   มาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   เช่น นำคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการทำงานช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น    ประหยัดเวลา  และประหยัดค่าใช้จ่าย

C     วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและ อุตสาหกรรม

                C     การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ   ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ   กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ  และหาแนวทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์    เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมาย กว้างไกลเป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดเวลา

                C     เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้ตัวย่อว่า    IT    หมายถึง   เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  การประมวลผล  การวิเคราะห์ผลที่ได้ จากการ ประมวลผลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ  ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป  ตลอดไป จนถึงการสื่อสารข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

 

YYYYYY

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมการเรียนรู้#ป.บัณฑิต 51 มรม. (คณิตศาสตร์)

หมายเลขบันทึก: 226358, เขียน: 30 Nov 2008 @ 13:33 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 02:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลเต็มจอเลยนะน้องนิจ

เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยี หมายถึง

C กลวิธีในการนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย

C วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม

C การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาแนวทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมาย กว้างไกลเป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดเวลา

C เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึง เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบ การค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้ จากการประมวลผลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไป จนถึงการสื่อสารข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ