กมลพัชร (ชื่อนั้นสำคัญไฉน)


การตั้งชื่อนั้นนับว่าสำคัญไม่น้อยตั้งอย่างไรจึงจะดี

                      การตั้งชื่อนั้นมีหลาย ๆ คนกังวลนัก  ผู้เขียนเองก็ไม่ชำนาญมากนัก  ถ้าให้ตั้งชื่อคงเอาความหมาย  บวกกับความไพเราะไว้ก่อน  แต่ผู้รู้หลายท่านนั้นใช้หลักการและตำรามากมาย  บางท่านก็เก่งทำเป็นโปรแกรมให้ผู้อื่นเอามาใช้ก็มี   ผู้เขียนได้รับการไว้วานให้วิเคราะห์ชื่อ  ก็เลยใช้โปรแกรมจากท่านผู้รู้มหาแซม  วิเคราะห์ชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อที่  1  กมล  (กะมน) แปลว่า ดอกบัว,ใจ        ชื่อ   "กมล"  มีทั้งหมด 3 ตัวอักษร   ได้กำลังเลข 12 มี บริวาร  เป็นทักษานำหน้าชื่อ

แยกตัวอักษรจากชื่อนี้แล้วมีรายละเอียดดังนี้

       มี       เป็น  "บริวาร"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง

       มี       เป็น  "มูละ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้เจ้าของชื่อ

       มี       เป็น  "อุตสาหะ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ              สรุป

       ทักษาในชื่อ "กมล"  คือ บริวาร, มูละ, อุตสาหะ

       บริวาร=1     อายุ=0     เดช=0     ศรี=0     มูละ=1     อุตสาหะ=1     มนตรี=0     กาลกิณี=0   คำทำนายตามหลักเลขศาสตร์

ชื่อ กมล มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 12

นามสกุล บัวพันธ์ มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 42

รวมชื่อและนามสกุล กมล บัวพันธ์ มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 54

คำทำนายกำลังพระเคราะห์ 54 มีดังนี้ (อ่านเป็นกลอน)

                                เลข  ๕๔  มีผลบวก  รวมเป็น ๙

                นับว่าเข้า  มงคล  ชีวิตยิ่ง

                ทำการงาน  ประสบผล  ในทุกสิ่ง

                สำเร็จจริง  ตำแหน่งสูง  ดังมุ่งคอย

                                คนเคารพ  นับถือ  จำนวนมาก

                เรียนก็หาก  แตกฉาน  ไม่ท้อถอย

                ปัญญาดี  สติครบ  ไม่เลื่อนลอย

                เป็นผลพลอย  ได้ทุนเรียน  ในต่างแดน

                                เลขส่งผล  ทำการใด  ไม่ต่ำต้อย

                มีคนคอย  ค้ำจุน  อุดหนุนแน่น

                ไม่มีทาง  ตกต่ำ  หรือขาดแคลน

                เพราะมีแกน  ประพฤติดี  จึงเจริญ

                                ดวงชะตา  ว่าชื่อนี้  นั้นดีนัก

                ชีวิตจัก  ก้าวหน้า  พาสรรเสริญ

                สิ่งศักดิ์สิทธิ์  คุ้มครอง  ไม่หมองเมิน

                เรียนก็เพลิน  ปัญญาดี  มีสุขใจฯ

คำทำนายตามหลักเลขศาสตร์ (อีกตำราหนึ่งที่แม่นยำ)

                      กำลังพระเคราะห์ได้เลข  ๕๔   เป็นเลขที่แสดงถึงนิมิตแห่งความสำเร็จ ชีวิตมักจะได้คุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนรู้ง่าย มีสติ

      ปัญญาแตกฉานเข้าใจอะไรได้งาย อุปสรรคในชีวิตมีน้อยแต่ต้องระวังอุบัติเหตุจากยานพาหนะ และระวังเรื่องเกี่ยวกับสายตา            เพราะเลข ๕๔ บวกกันได้ ๙ ดาวเกตุธาตุลม

 

ชื่อที่  2   กมลพัชร  (กะมนพัด) แปลว่า ใจเพชร        ชื่อ   "กมลพัชร"  มีทั้งหมด 7 ตัวอักษร   ได้กำลังเลข 30 มี บริวาร  เป็นทักษานำหน้าชื่อแยกตัวอักษรจากชื่อนี้แล้วมีรายละเอียดดังนี้

       มี       เป็น  "บริวาร"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง

       มี       เป็น  "มูละ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้เจ้าของชื่อ

       มี       เป็น  "อุตสาหะ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ

       มี       เป็น  "มูละ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้เจ้าของชื่อ

       มี  ไม้หันอากาศ      เป็น  "อักขระพิเศษ ไม่เป็นทักษาใด"   

       มี       เป็น  "อายุ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อในทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาว

       มี       เป็น  "อุตสาหะ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ

สรุป

       ทักษาในชื่อ "กมลพัชร"  คือ บริวาร, มูละ, อุตสาหะ, มูละ, อายุ, อุตสาหะ

       บริวาร=1     อายุ=1     เดช=0     ศรี=0     มูละ=2     อุตสาหะ=2     มนตรี=0     กาลกิณี=0

คำทำนายตามหลักเลขศาสตร์

ชื่อ กมลพัชร มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 30

นามสกุล บัวพันธ์ มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 42

รวมชื่อและนามสกุล กมลพัชร บัวพันธ์ มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 72

 

คำทำนายกำลังพระเคราะห์ 72 มีดังนี้ (อ่านเป็นกลอน)

                                เลข ๗๒  เป็นของคุณ  คนดวงแข็ง

                มีตำแหน่ง  การงานใหญ่  สำเร็จผล

                มีลูกน้อง  มากมาย  หลายผู้คน

                แต่ว่าตน  ภาระมาก  ยากยุ่งใจ

                                หากเป็นชาย  หมายเลขนี้  ไม่ดีนัก

                ให้ประจักษ์  อาจเดือดร้อน  จากหญิงให้

                จงระวัง  สุขภาพ  ทราบแก่ใจ

                คุณอาจได้  รับผลร้าย  ไม่วายวัน

                                หมั่นทำบุญ  สะเดาะเคราะห์  ให้เหมาะสม

                จะแก้ปม  ชีวิตให้  ไม่อาสัญ

                จะราบรื่น  ชีวิต  ขึ้นทุกวัน

                ดังประพันธ์  บอกไว้  ในกวี

                                ดวงชะตา  ว่าชื่อนี้  จะส่งเสริม

                จะคอยเพิ่ม  ความสำเร็จ  ให้คุณนี่

                แต่ชีวิต  สุขสงบ  ไม่ค่อยมี

                เรื่องราวี  กวนใจ  ไม่วายวางฯ

 

 

คำทำนายตามหลักเลขศาสตร์ (อีกตำราหนึ่งที่แม่นยำ)

                      กำลังพระเคราะห์ได้เลข  ๗๒   เลขนี้ถึงแม้จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ดวงชะตาเข้มแข็ง เจริญรุ่งเรืองดี แต่บุคคลหมายเลข ๗๒

      มักจะวุ่นวาย บุรุษและสตรีมักจะได้รับทุกข์จากเพศตรงข้าม มักเคราะห์ร้านอยู่บ่อยๆ ระวังมักมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างเรื้อรัง ชีวิตบุคคล

      หมายเลข ๗๒ วุ่นวายพอสมควร

 

ชื่อที่  3  ดวงกมล  (ดวงกะมน) แปลว่า ดวงใจ        ชื่อ   "ดวงกมล"  มีทั้งหมด 6 ตัวอักษร   ได้กำลังเลข 21 มี ศรี  เป็นทักษานำหน้าชื่อ

แยกตัวอักษรจากชื่อนี้แล้วมีรายละเอียดดังนี้

       มี       เป็น  "ศรี"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตาและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ

       มี       เป็น  "อุตสาหะ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ

       มี       เป็น  "บริวาร"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง

       มี       เป็น  "บริวาร"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง

       มี       เป็น  "มูละ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้เจ้าของชื่อ

       มี       เป็น  "อุตสาหะ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ     สรุป

       ทักษาในชื่อ "ดวงกมล"  คือ ศรี, อุตสาหะ, บริวาร, บริวาร, มูละ, อุตสาหะ

       บริวาร=2     อายุ=0     เดช=0     ศรี=1     มูละ=1     อุตสาหะ=2     มนตรี=0     กาลกิณี=0

คำทำนายตามหลักเลขศาสตร์

ชื่อ ดวงกมล มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 21

นามสกุล บัวพันธ์ มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 42

รวมชื่อและนามสกุล ดวงกมล บัวพันธ์ มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 63

 

คำทำนายกำลังพระเคราะห์ 63 มีดังนี้ (อ่านเป็นกลอน)

                                เลข  ๖๓  ตามความ  ว่าดีมาก

                ไร้เรื่องยาก  ความสำเร็จ  มีทุกด้าน

                จะเป็นใหญ่  ก้าวหน้า  ในการงาน

                ตามกล่าวขาน  การเรียนดี  ที่กล่าวมา

                                เรื่องความรัก  จะโชคดี  เอามากๆ

                จึงบอกฝาก  ด้วยเป็นคน  น่าไปหา

                ทำอะไร  ดูดี  ทุกเวลา

                สร้างศรัทธา  ให้คู่รัก  ประจักษ์ใจ

 

                                เลขส่งผล  ให้เป็นคน  มีเพื่อนมาก

                ไม่ยุ่งยาก  คอยช่วยเหลือ  แก่คุณได้

                ควรทำบุญ  เสริมดวง  นั้นเข้าไว้

                จะโชคดี  ตลอดไป  ไม่ทุกข์ตรม

                                ดวงชะตา  ว่าชื่อดี  มีเสน่ห์

                เป็นคนเท่ห์  ด้านจิตใจ  ไม่ขื่นขม

                ด้านความรัก  ก็สำเร็จ  สมอารมณ์

                ชีวิตชม  อบอุ่นสวย  ด้วยความงามฯ

 

คำทำนายตามหลักเลขศาสตร์ (อีกตำราหนึ่งที่แม่นยำ)

                      กำลังพระเคราะห์ได้เลข  ๖๓      ประกอบด้วยดาวศุกร์เลข ๖ ดาวอังคารเลข ๓ ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกัน เป็นเลขดีที่บ่งถึงความรักอันสม

      หวังหวานชื่น บุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ๖๓ จึงเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามและคนทั่วไป มีมิตรสหายมาก เลข ๖๓ บวก

      กันได้เลข ๙ ดาวเกตุ ในชีวิตจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สตรีที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลข ๖๓ หรือ ๓๖ มีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก

 

ชื่อที่  4  ดวงพร  (ดวงพอน) แปลว่า ได้รับสิ่งที่ประเสริฐเพราะดวง, มีดวงดี, โชคดี        ชื่อ   "ดวงพร"  มีทั้งหมด 5 ตัวอักษร   ได้กำลังเลข 21 มี ศรี  เป็นทักษานำหน้าชื่อ

แยกตัวอักษรจากชื่อนี้แล้วมีรายละเอียดดังนี้

       มี       เป็น  "ศรี"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตาและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ

       มี       เป็น  "อุตสาหะ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ

       มี       เป็น  "บริวาร"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง

       มี       เป็น  "มูละ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้เจ้าของชื่อ

       มี       เป็น  "อุตสาหะ"   เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ    สรุป

       ทักษาในชื่อ "ดวงพร"  คือ ศรี, อุตสาหะ,

คำสำคัญ (Tags): #วิเคราะห์ชื่อ
หมายเลขบันทึก: 225954เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2008 05:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 01:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

แวะมาอ่านและทักทาย

ขอบคุณค่ะ

มีความสุขเสมอๆนะคะ

เพิ่งเปิดเข้ามาดู เห็นชื่อภัทราวดี ตลอดพงษ์ คงเป็นชื่อใหม่ ชิมิ...ชิมิ ขาดการติดต่อนานยังไงส่งรูป หรือ ความเคลื่อนไหว ผ่านทาง e-mail ด้วยนะจ๊ะ รักคิดถึงเหมือนเดิมจ้า

สงสัยจังทำไม ??????????????????? จึงเป็นเส้นขีดเหมือนลบ เช่นนี้ kaiyanee59@gmail.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี