ไม่ได้ไปฟังการนำเสนองานสร้างสรรค์ ส.6 ด้วยตนเอง แต่เฝ้าติดตามให้กำลังใจ "นายดำ" อยู่ตลอดเวลา มีโอกาสได้ฟังการเล่าเรื่องแบบ  f2f (face to face) ถึงสิ่งที่ได้รับหลังจากการซ้อมอันหนักหน่วงจากทีมคุณเอื้ออำนวย โดยมี "พี่เม่ย" เป็นหัวเรือใหญ่ และตามถามแบบ f2f อีกหลังจากการนำเสนอต่อท่านคณบดีและรองฯ แล้วเกิดความรู้สึกอยากให้คนอื่นๆมีโอกาสได้รับรู้ด้วย ยุทธวิธีที่ "นายดำ" ใช้ในระหว่างรอเสนอผลงาน รวมทั้งการใช้ความคิดเห็นและคำถามของกรรมการที่ใช้กับกลุ่มอื่นๆที่พูดก่อน มาปรับใช้กับงานที่ตัวเองจะพูด เป็นวิธีการอันชาญฉลาดและต้องเรียกว่าได้ใช้วิกฤต (การต้องรอพูดเป็นคนท้ายๆ) ให้เป็นโอกาส เรียนรู้เพื่อปรับปรุงสิ่งที่ตนเองต้องทำอยู่ตลอดเวลานี้ น่านับถือจริงๆ 

นอกจากจะนับถือชื่นชมความตั้งใจจริงของคนเล่าแล้ว ความคิดเห็นและการตอบสนองจากผู้บริหารของเราในระหว่างการนำเสนอผลงานตามที่ฟังมา ยังทำให้เกิดพลังความศรัทธา อยากทุ่มเททำงานให้องกรค์ของเรามากขึ้นอีกด้วย

เชื่อได้ว่ามุมมองจากทั้งสี่ท่านโดยตรงคงจะน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อพวกเรามากเป็นแน่

คนใกล้ตัวทั้งหลายช่วยกันกระตุ้นหน่อยเร้ว!