Blog นี้เพื่อเธอ...


ถึงเธอ นิสิตหลักสูตรคู่ขนาน IT ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

เกริ่นนำ

        วัตถุประสงค์ของการเปิดBlogนี้เพื่อ เป็นสื่อกลางในการเข้าไปติดต่อสอบถามปัญหาในการเรียน สำหรับนิสิตในหลักสูตร คู่ขนาน  ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ครับ มิได้เจตนาที่จะมาบันทึกการเรียกรู้ประสบการณ์ความรักที่ทราบซึ่งแต่อย่างใดครับ

เหตุผลที่ทำให้ผมต้องหันกลับมาดูแลลูก(ศิษย์)จำนวน ๕๒ คนที่รักยิ่งก็เพราะ

๑. จากกการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีนิสิตที่คะแนนในช่วงต่างๆ ดังนี้

จำนวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๖ คน 

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ เท่ากับ ๐ คน   อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๙   เท่ากับ ๑ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๘   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๗   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๖   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๔   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๓   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๒   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๑   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๒.๐   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๑.๙   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๑.๘   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๑.๗   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๑.๖   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕  เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๑.๔   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๑.๓   เท่ากับ ๐ คน  อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๑.๒   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๑.๑   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๐.๙   เท่ากับ ๑ คน  อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๐.๘   เท่ากับ ๐ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

 มีนิสิตที่ได้คะแนนเฉลี่ย  ๐.๗   เท่ากับ ๑ คน อยู่ระหว่างสำรวจ

นี่คงเป็นสถิติที่ถูกทำลายโดยทุกสถิติโดยสิ้นเชิง คือจากนิสิตทั้งสิ้น ๔๖ คน ไม่มีนิสิตคนได้ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ เลย และมีนิสิตที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๒.๕ เท่ากับ ๓๘ คน และต่ำกว่า ๒.๐๐ เท่ากับ ๑๙ คน ซึ่งถ้าไม่รีบปรับปรุงตัวสิ่งที่เกิดน่าจะเป็นว่านิสิต ทั้ง ๑๙ คนมีสิทธิ จากกันไปก่อน "วัน"อันควร ตามกฎของมหาวิทยาลัย หากยังไม่สามารถปรับตัวได้ และนำมาสู่คำถามที่ท้าทายต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างผม

๑. เกิดปัญหาอะไรกับเด็กนิสิตเหล่านี้

๒.โดยตัวนิสิตได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาหรือไม่?

๓. ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ผมจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อช่วยนิสิตเหล่านี้

เบื้องต้นผมจึงได้ทำบล็อกนี้ขึ้นเพื่อไว้ใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างอาจารย์กันนิสิตปริญญาตรี และเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ ด้วย... 

( เดี๋ยวมาเขียนต่อครับ)

หมายเลขบันทึก: 224598เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2008 01:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2012 10:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (13)

เรียนอาจารย์

เป็นแนวคิดที่ดีมากคะ

ประสบการณ์ตอนอยู่ปี 1 คะแนนไม่ดีมาก ๆ ได้อาจาร์ฝ่ายทะเบียนและอาจารย์ที่ปรึกษา เรียกพบด่วน นักศึกษายังไม่รู้ตัวและวางแผนได้เองหรอกคะว่าจะได้อยู่หรือไป

ตอนนั้นถ้าอาจารย์ไม่เตือนคงจะไม่ได้มาอยู่นะจุดนี้

หนูเห็นด้วยมากๆค่ะอาจารย์

วันก่อนหนูเรียนวิชา สัมมนา

แล้วออกไปนำเสนอหน้าห้อง

พูดผิดอาจารย์ด่า มันก็ถูกนะค่ะที่

อาจารย์เขาด่าแต่ว่ามันแบบสุดๆอ่ะค่ะ

ให้เพื่อนหนูทำท่าควาย แล้วให้เพื่อนอีกคน

ทำท่าสีซอ หนูเกือบร้องให้ ตั้งแต่เกิดมา

เพิ่งเคยเจออาจารย์แบบนี้เหมือนกัน

น่าจะบอกกันดีๆไม่น่าให้ทำอย่างนี้เลย

หนูไม่เข้าใจจริงๆค่ะ

ขอบคุณครับอาจารย์ที่คอยชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิติ ผมเริ่มปรับตัวได้แล้วครับ ผมต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ครับ สู้ตายครับ

เรื่องประกาศให้ทราบ ครับ

วันนี้ หลังจากปรึกษาเจ้าหน้าที่วิชาการคณะแล้ว (คุณวิภา/พี่แหม่ม)ครูมีเรื่องแจ้งให้นิสิตที่รักทุกท่านทราบดังนี้ ครับ

๑. การแก้ไขผลการเรียนที่ได้เกรด F  หลังจากแก้ไขผลการเรียนแล้ว  เกรดที่ปรากฏในTranscript จะเป็นเกรดทุกเกรดที่มีการลงทะเบียนไป(มีปรากฏ F  ด้วย) แต่เกรดที่จะถูกนำมาคำนวนผลการเรียนจะเป็นเกรดล่าสุดที่ได้เท่านั้น  และหน่วยกิตที่ลงเพิ่มจะไม่ถูกนำมาคิดเป็นตัวหารเพิ่ม 

ข้อควรระวัง ในกรณีที่จะทำกร re-grade ต้องแน่ใจว่าจะได้เกรดสูงกว่าเดิม  มิฉะนั้นจะกลายเป็นการฉุดเกรดลง เว้นกรณี นิสิตได้ผลการศึกษา เป็น F ทำให้ต้องแก้เกรดอยู่แล้ว ก็จำเป็นต้องลงทะเบียน

๒.การขอย้ายสาขาวิชา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

๒.๑ ต้องมีผลการศึกษาอย่างน้อย ๒ ภาคเรียนจึงจะขอย้ายสาขาได้

๒.๒ ต้องได้เกรดเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียน ทุกรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๒.๓ ต้องได้เกรดเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียน ในทุกรายวิชากฎหมายที่ลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๒.๔ ต้องดำเนินการยื่นคำร้องให้หน่วยทะเบียนกลางก่อนเปิดภาคเรียน ในทุกๆ ภาค

๓.ผลของการย้ายสาขาเรียน จะทำให้รายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตเคยเรียนมาปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร ในช่องวิชาเลือกเสรี

๔. หากนิสิตติด F ให้พยายามแก้เกรด F ก่อนเพื่อมิให้เป็นตัวฉุดคะแนน อย่าพึ่งไป Reเกรดรายวิชาที่ได้เกรดต่ำ  ถ้ารายวิชานั้นเปิดทุกภาคเรียน อาจแก้ปัญหาเวลาเรียนซ้ำซ้อนโดยขอเปิด Section ลอย (ให้ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน + อาจารย์ที่ปรึกษา + ฝ่ายวิชาการ)

 ๕. การลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ ตามระเบียบในแต่ละเทอมต้องไม่ต่ำกว่า ๙หน่วยกิต แต่ในทางปฏิบัติสามารถถอนได้ตามที่ต้องการ เพราะใช้ระบบเหมาจ่าย

๖. การลงทะเบียนขั้นสูง ใช้อัตราก้าวหน้าดังนี้

ปี หนึ่ง ลงทะเบียนตามปกติไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต

ปี สอง ลงทะเบียนตามปกติไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ลงฯเกินได้ ไม่เกิน ๒๓ หน่วยกิต

ปี สาม ลงทะเบียนตามปกติไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ลงฯเกินได้ ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต

ปี สี่ ลงทะเบียนตามปกติไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ลงฯเกินได้ ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต

 ประกาศ ณวันที่ ๘ ธันวามคม ๒๕๒๑

หากมีปัญหาสงสัยให้นิสิตโพสต์ที่บล็อกนะครับครูจะมาเช็คทุกวัน

ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ

อ.วิว

ระหว่างปิดเรียนลองมาทำ mind map วิชาต่างๆ เพื่อทบทวนดูจะดีไหม  วันเสาร์หลังจากครูคุยกับเด็กๆ เสร็จก็ได้นั่งคุยกับวชิรวิทย์ต่อ อีกประมาณ เกือบชั่วโมงก็ได้ทราบปัญหาในการเรียนกฎหมายของนิสิตบางส่วน จึงอยากแนะนำให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำmind map วิชาต่างๆ เพื่อทบทวน และเตรียมสอบในรายวิชาต่างๆที่จะมีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ไว้ครูจะลองเอา mind mapตัวอย่างมาให้ดูและเขียนวิธีทำเรื่อยๆ นะครับ  ถ้าไม่เข้าใจก็มาคุยกัน

โอ้โฮ อาจารย์ สุดยอดเลย  อย่างนี้ต้องโหวต นะ  ตอนแรกที่คลิกอ่านนึกว่าเป็นบล็อกนิยายค่ะ

******เยี่ยมค่ะ ********โหวตให้ค่ะ

อืม  หายข้องใจมากเลยค่ะ

เข้าใจแล้ว  ว่างๆ จะเข้ามาเยี่ยมใหม่น่ะค่ะ

แต่มัปัญหาอย่างนึงค่ะ  คือใช้แมปแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ใช้วิธีอ่านไป

เขียนไปเข้าใจกว่า  อืม มันคงเป้นวิธีของแต่ละคนมั้งค่ะ

ขอให้นิสิตเลือกใช้วิธีที่ตัวเองถนัดจะดีกว่าครับ  คือ ครูก็แนะนำเฉพาะอย่างที่ครูถนัดน่ะครับ และมีข้อมูลบอกไว้ คือคนเรามักจะจำรูปภาพได้ดีกว่าตัวหนังสือ ครับ เดี๋ยวว่างๆ จะลองเขียนให้ดูนะครับ :)

มีคำถามค่ะอาจารย์ค่ะ

1.จะย้ายสาขาไปเพียวลอว์ก่อนซัมเมอร์เพื่อจะได้ไม่ต้องเรียนซัมเมอร์ได้ไหมคะ?

2.แล้ววิชาmathได้เกรดD+ จะไม่เอาเป็นวิชาเลือกเสรี ลงเรียนวิชาใหม่ได้ไหมคะ?

ถ้าในวิชาซัมเมอร์ลงแล้วติด f หรือต้องการรีเกรดต้องไปแก้ไขยังไงค่ะ

แล้วในหน่วยกิตที่สามารถลงเกินของซัมเมอร์ได้ มีเท่าไรบ้าง

  • สวัสดีค่ะอาจารย์
  • หนูเป็นอีกคนหนึ่งที่ ปี  1 ได้เกรดนิยม
  • ไม่เคยได้เกรดน้อย และแย่ขนาดนี้เลย
  • ร้องไห้ไปหลายวัน

อาจารย์คะ ถ้าติดFแล้วจะติดใบtranscripหรือเปล่าค๊ะ

นิสิตที่รักทุกท่านครับ

ขอโทษที่ตอบช้าครับ อย่างไรก็ตามครูได้ปรึกษากับคุณวิภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ปรากฏว่า

1. รายละเอียดทุกอย่างนั้นอยู่ในหนังสือคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ทางมหาวิทยาลัยแจกให้นิสิตตอนนิสิตเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ (เล่มใหญ่ คล้ายสมุดโทรศัพท์ ที่คุณและผมมักนิยมนำมาหนุนหัวนอน หรือเสริมขาโต๊ะนั่นแหละ 555) ในส่วนที่ว่าด้วยข้อบังคับในการศึกษา 27 ข้อ ครับ ขอให้นิสิตทุกท่านอ่าน

2. การย้ายสาขาก่อนการเรียนฤดูร้อน(Summer) ทำไม่ได้ครับ เหตุผลคือ ในช่วงเวลานั้นผลการเรียนในเทอมที่สองจะยังออกไม่ครบ ทำให้ ไม่สามารถย้ายได้ครับ(เพราะนิสิตจะปิดเรียนเพียงหนึ่งสัปดาห์ในขณะที่กฎการส่งเกรด อนุญาตให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนได้ใน 15วัน)

3. สำหรับนิสิตที่ถามว่า"วิชาmathได้เกรดD+ จะไม่เอาเป็นวิชาเลือกเสรี ลงเรียนวิชาใหม่ได้ไหมคะ?"

คำตอบคือได้ครับ โดยมาเขียนคำร้องที่คุณวิภาหรือพี่แหม่มครับ

4. ส่วน คำถามที่ว่า "ถ้าในวิชาซัมเมอร์ลงแล้วติด f หรือต้องการรีเกรดต้องไปแก้ไขยังไงค่ะ" คำตอบคือ ไปลงทะเบียนเรียนในเทอมที่มีการเปิดสอนครับ

5.ส่วนผลการเรียนที่เป็น F นั้นจะปรากกฏใน Transcript ครับ

 

สู้ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี