ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรอุมา

  วันนี้ (21 พ.ย. 51 ) ดร.อรอุมา  บุณยารมย์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องช่วยเคลื่อนไหวรยางค์แขนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ในโครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 ทราบจากอาจารย์ตอนบ่ายว่าได้รับรางวัลที่ 1 ในการไปนำเสนอในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และคณะด้วยครับ

  

 

 

การประดิษฐ์เครื่องช่วยเคลื่อนไหวรยางค์แขนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
อรอุมา บุณยารมย์  กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล  สมภิยา สมถวิล  โอปอร์ วีรพันธุ์ ไพรัช แสงผ่อง 
เสาวลักษณ์ ดอกนาค  จุฑาลักษณ์ กองสุข

ความเป็นมา
ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจะมีปัญหาการเคลื่อนไหวแขนได้ลำบากจากการอ่อนแรง หรือความตึงตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติ ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น ข้อไหล่ติด หรือกล้ามเนื้อหดรั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดรูปของแขนข้างที่เป็นอัมพาตได้ และทำให้จำกัดการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ของผู้ป่วย ดังนั้นควรป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้เกิดขึ้นโดยการเคลื่อนไหวข้อต่อให้แก่ผู้ป่วยเพื่อคงช่วงการเคลื่อนไหว และรักษาความยาวของกล้ามเนื้อให้ปกติ คณะผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหวข้อไหล่จึงสนใจที่จะประดิษฐ์เครื่องช่วยเคลื่อนไหวรยางค์แขนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเพื่อคงช่วงการเคลื่อนไหว และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

วิธีการ
ให้เครื่องทำการเคลื่อนไหวข้อไหล่ในทุกทิศทาง

การประเมินผล
ดูช่วงการเคลื่อนไหวข้อไหล่

ผลลัพธ์
ช่วงการเคลื่อนไหวข้อไหล่ที่ทำโดยเครื่องได้องศาการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับการทำการเคลื่อนไหวโดยนักกายภาพบำบัด

การนำไปใช้
ใช้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

คำสำคัญ
ช่วงการเคลื่อนไหวข้อไหล่, อัมพาตครึ่งซีก, เครื่องช่วยเคลื่อนไหวรยางค์แขน

                                                                                                                     บอย สหเวช
                                                                                                                     14 พ.ย. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (6)

อีกแล้ว... ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

มาแสดงความยินดีด้วยครับ

ninko
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก อยากเห็นภาพอุปกรณ์ค่ะ

  • เมื่อเย็นได้รับโทรศํพท์จากพี่บอย  โทรมาแจ้งว่าอาจารย์มาลินี ได้ชวนอาจารย์อรอุมา ไปเข้าร่วม UKM ที่ มมส. ด้วยกัน
  • พอช่วงหัวค่ำก็ได้เห็นบันทึกนี้ของพี่บอย  ดีจังค่ะที่ อ.อรอุมา ได้ร่วมเดินทางเป็นตัวแทนของ มน. เข้าร่วม ลปรร. กับชาว UKM ในครั้งนี้ด้วย
  • บุคลากรของสหเวชฯ เนี่ยมีความสามารถได้รับรางวัลอยู่เสมอเหมือนเดิมเลยนะคะ  ขอชื่นชมด้วยใจค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิบูลย์ อาจารย์ JJ คุณ niko และคุณเจนจิต ที่ร่วมแสดงความยินดีกับดร.อรอุมาครับ
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นะคะ