flash  เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมาก ๆ  เสียอย่างเดียวคือเรามีเวลาที่จะศึกษาการใช้น้อยไป  ถ้าหากเรามีเวลาที่จะศึกษาก็คงจะมีส่วนที่จะพัฒนาตนเอง  พัฒนางานหรือนำเสนอสิ่งต่าง ๆ  ที่น่าสนใจให้แก้ผู้ที่สนใจได้อย่างดีทีเดียว

     ผลงานชิ้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่  หากใครมีข้อเสนอดี ๆ  ยินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟัง
คลิกชมภาพตัวอย่าง