Leisure engagement for successful aging


Successful aging includes well-being of maintainance in physical and mental health, meaningful engagement of social leisure, and achievable citizenship.

กิจกรรมบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตทางสังคม

บทความอ้างอิง: Everard, K.M., Lach, H.W., Fisher, E.B., & Baum, M.C. (2000). Relationship of activity and social support to the functional health of older adults. The Journals of Gerontology; 55B (4): S208-12.  

ในยุคปัจจุบัน นักวิชาการทางการแพทย์ได้กำหนดค่าดัชนีของคุณภาพชีวิตทางสังคม ได้แก่ ค่ารางวัลแห่งชีวิตของวัยผู้สูงอายุ (Successful Aging) โดยมีความหมายรวมถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคและความพิการ และมีความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ

กลุ่มวัยผู้สูงอายุเหล่านี้ จะต้องพัฒนาแนวทางการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นระบบ คือมีสุขภาพกายและจิตที่ดีในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการดำรงชีวิตในวัยทำงาน มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคม ได้อย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันการได้รับความช่วยเหลือจากสังคม (Social Support) ในวัยผู้สูงอายุก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนถึง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมตลอดระยะเวลาของการมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในสังคม ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยผู้สูงอายุ เมื่อมีสุขภาวะที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อใด การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีทางสังคมก็ช่วยรักษาความไม่สบายการไม่สบายใจนั้น  เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อการกุศลทำให้หัวใจอิ่มบุญ เป็นต้น

“ไม่สิ้นไร้คนดี ในสังคม” สะท้อนความรู้สึกของคนไทย ที่ร่วมด้วยช่วยกันประคับประคองพลเมืองดีของชาติในวัยผู้สูงอายุ ให้สามารถนำประสบการณ์ที่ดีในชีวิตมาถ่ายทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานนำมาพัฒนาประเทศชาติสืบไป ในขณะเดียวกันรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างพวกเรา ก็ต้องรู้จักนำกิจกรรมที่ดีมาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้ด้วย

ผู้เชี่ยวชาญทางกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist) ได้แบ่งระบบการทำกิจกรรมอยู่สี่ระดับ ได้แก่

ระบบที่หนึ่ง คือ กิจกรรมที่ต้องอาศัยเครื่องมือ (Instrumental activities) เช่น ช๊อปปิ้ง ทำอาหาร ทำงานบ้าน

ระบบที่สอง คือ กิจกรรมทางสังคม (Social activities) เช่น เดินทาง ปาร์ตี้ ไปแหล่งบันเทิง การบำเพ็ญประโยชน์

ระบบที่สาม คือ กิจกรรมยามว่างที่ใช้แรงมาก (High-demand leisure activities) เช่น ว่ายน้ำ ทำสวน เดินเล่น

ระบบที่สี่ คือ กิจกรรมยามว่างที่ใช้แรงน้อย (Low-demand leisure activities) เช่น อ่านหนังสือ ดูทีวี ฟังเพลง

คำถามคือ “กิจกรรมในระบบใด ที่เราควรแนะนำให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีทางสังคม” 

คำตอบคือ เมื่อเรียงตามลำดับความสำคัญของระบบการทำกิจกรรม  กิจกรรมยามว่างที่ใช้แรงมาก กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมที่ต้องอาศัยเครื่องมือ ช่วยพัฒนาสุขภาพทางกายของวัยผู้สูงอายุ ในขณะที่กิจกรรมยามว่างที่ใช้แรงน้อย ช่วยพัฒนาสุขภาพทางจิตใจของวัยผู้สูงอายุ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีความสำคัญมากกว่า การรอคอยความช่วยเหลือทางสังคม นั่นคือไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดก็ตาม  การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นพลเมืองดีทางสังคม สามารถก่อให้เกิดคุณค่าและรางวัลแห่งชีวิตแก่ทุกๆท่าน ก่อนถึงวัยผู้สูงอายุครับ

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 22301เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2006 10:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 20:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ขอบคุณครับ  วันนี้ได้เข้าใจนัยความหมายของคำว่า "Successful Aging" ว่ามีความหมายที่ไพเราะสมกับคำว่า "ค่ารางวัลแห่งชีวิตของวัยผู้สูงอายุ"  จริงๆ ครับ  ความคิดเห็นส่วนตัวผมน่ะ คิดว่าผู้สูงอายุไทยจริงๆ แล้วก็มีการมีส่วนร่วมมาแต่เดิมมากเลยน่ะครับ  แต่ด้วยการเปลี่ยนผ่านทางสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปมาก  ตามกระแสไม่ค่อยทัน  ความมั่นใจในการมีส่วนร่วมอาจจะลดลงไป  แต่หากไปตามพื้นที่รอบนอก  เพิ่งไปชมรมผู้สูงอาุยุีที่ดอยสะเก็ด เชียงใหม่มาครับ  ผู้สูงอายุเขาน่ารักมาก  เอาภูมิปัญญามาถ่ายทอดให้เด็ก ๆ รุ่นใหม่มาเรียน เช่น  ทำขนมไทย  ทำของเล่นพื้นบ้าน  และก็สอนภูมิปัญญาไทยที่มี  ให้แก่กลุ่มเด็ก ๆ อย่าง รร.ปรินส์  มงฟอร์ต  พระหฤทัย  หรืออื่ืน ๆ เขาก็ให้โอกาสผุ้สูงอายุได้มีส่วนร่วมเป็น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นแล้วชื่นใจ  เพราะท่านล้วนมีความสามารถ  และมีโอกาสในการทำประโยชน์แ่ก่สังคม  สมกับการมีคุณค่ารางวัลแห่ชีวิตของผู้สูงอายุจริงๆ ครับผม 

ไว้จะแวะมาแลกเปลีี่่ยนเรียนรู้กันใหม่ครับ อาจารย์พี่ป๊อบ

สุภัทร

Thanks for your memo krab Nong Supat...

well...I do agree with you that Thai senior people or elders are the most precious banking of knowledgeble experience teaching to every new generations.

Hope to see you next time krab.

Cheers from P'POP:)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี