ชื่อย่อวารสารวิชาการต่างประเทศ

Wanpen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Journal Title Abbreviations
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มี อ. จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่านหนึ่งติดต่อสอบถามมายัง ฝ่ายบริการ ถึงชื่อย่อของวารสารวิชาการเนื่องจากต้องใช้เพื่อประกอบการเขียน reference ส่งบทความทางวิชาการไปลง academic journal ดิฉันเคยมีผู้ใช้บริการฝั่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ติอต่อสอบถามเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งนานแล้ว จึงได้สอบถามไปที่ คุณวลุลี หัวหน้าห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ http://www.med.nu.ac.th/medlib/ ซึ่งแนะนำ เว็บ http://www.dogpile.com/ ให้ลองค้นหาดู ดิฉันได้ข้อมูลวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาจำนวนหนึ่งแต่ไม่ตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้ซึ่งอยู่ฝั่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จึงลองสืบค้นจาก Google ด้วยคำว่า Journal Title Abbreviations  ได้มามากพอสมควรและที่สำคัญ หนึ่งในนั้นเป็นรายชื่อวารสารและชื่อย่อที่อยู่ในฐาน ISI Web of Science  ซึ่งสำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจัดหาฐานข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวม 77 แห่ง จาก สกอ. จึงถือโอกาสนำมาแปะไว้ที่ หน้า โฮมเพจของสำนักหอสมุด www.lib.nu.ac.th  หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังจะส่งงานทางวิชาการไปลงวารสารเพื่อเผยแพร่ต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บรรณารักษ์บริการความเห็น (0)