แก้ปัญหา /boot เต็มจากการ update kernel

wipat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ให้ลบบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับ kernel เก่าทิ้งไปบ้าง

ผมเจอปััญหาการใช้ yum เพื่อ update pagkage ต่างๆ บน linux fedora core 4 ตอน update  kernel มันฟ้องว่า partition /boot เต็ม พอไล่ดู ก็พบต้นเหตุว่า ผมขยัน update kernel ผ่าน yum บ่อยมาก จนทำให้ partition /boot ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บแฟ้มข้อมูลเกี่ยวข้องกับ kernel เต็มเร็ว

 ทางแก้ไขคือให้ลบแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ kernel คือแฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย config-... , initrd-... , System.map-... และ vmlinuz-... ส่วนที่เป็น kernel เก่าทิ้งไปบ้างเหลือเฉพาะที่ต้องการเก็บไว้  ก็จะได้พื้นที่ใน /boot คืนมา

และควรแก้ไข   /boot/grub/grub.conf  ให้ลบบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับ kernel เก่าทิ้งไปบ้าง เหลือไว้เฉพาะของใหม่หรือที่อยากเก็บเอาไว้ ตัวอย่างบรรทัดข้อความที่เลือกลบทิ้ง

 title Fedora Core (2.6.14-1.1656_FC4)
        root (hd0,0)
        kernel /vmlinuz-2.6.14-1.1656_FC4 ro root=/dev/md1 rhgb quiet
        initrd /initrd-2.6.14-1.1656_FC4.img

แค่นี้ก็สามารถ update kernel ต่อได้แล้วครับ

 --วิภัทร

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตดีขึ้นด้วยโอเพนซอร์สความเห็น (0)