อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ของจังหวัดเพชรบุรี ปี 2552

ลุงหนวด
อสมดีเด่น

าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้าน นอกจากนั้น อสม.ยังเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนทำงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านและส่วนรวมอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานเพื่อส่วนรวม รางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตที่จะได้มอบให้แก่ผู้ทำงานเพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดให้มีการประกวด อสม.ดีเด่นประจำปี 2552 ขึ้นโดยแบ่งเป็น 10 สาขา ดังนี้

าขาที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ได้แก่       นางกัญญา ศรีเพชร 27 ม.7 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ

าขาที่ 2 การดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชน    ได้แก่    นางผะเยีย หงษา   40 ม. 6 ต.ห้วยทรายเหนือ  อ.ชะอำ

สาขาที่ 3 สุขภาพจิตในชุมชน ได้แก่   นางพรทิพย์ คำเขียน   49 ม.1 ต.ห้วยข้อง  อ.บ้านลาด

สาขาที่ 4 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ นายสมใจ น้อยสอาด  1197/2 ถนนชมนิเวศน์  ต.ชะอำ อ.ชะอำ

 สาขาที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ นางสาวยุพิน จันทร์เสงี่ยม   218  ม.4  ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง

สาขาที่ 6 การให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน.   ได้แก่   นายลือชัย     น้อยจริง 48  ม.6   ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน

สาขาที่ 7 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้แก่   นางอุทัย  ทองพิทักษ์ชัย  70 ม.4      ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม

สาขาที่ 8 การคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นางอุไรรัตน์ มีสมบัติ 24 ม.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี

สาขาที่ 9 การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  ได้แก่ นางศิริวรรณ บุญแห่ห้อม 190/4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม

สาขาที่ 10 การจัดการสุขภาพและพัฒนาสังคม ได้แก่  นางจันทร์ธิมา    ปิ่นหิรัญ  283/2 ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง

ทั้งนี้ ทางจังหวัดเพชรบุรี จะได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และ ส่งรายชื่อเข้าประกวดอสม.ดีเด่นในระดับเขตและระดับประเทศ ต่อไป

...............................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฎิรูปสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#อาสาสมัครสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 222601, เขียน: 13 Nov 2008 @ 11:14 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 10:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)