ผลงานชิ้นนี้สร้างโดยใช้โปรแกรม Flash เพื่อแนะนำตัวเอง (อย่างง่ายๆ) คลิกที่นี่ เพื่อชมผลงาน