ตอนเช้า

เรียน

ตอนเช้า  ตื่นขึ้นมา  ก็อาบนําแต่งตัว

เพื่อมาเรียนพิเศษ คอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อมูลส่วนตัวความเห็น (0)