ส่งงานครับ     http://gotoknow.org/file/thitirak/doremon111.html