ความร่วมมือระหว่าง สปสช. กับ พรพ.

การเยี่ยมเพื่อรับรู้และเรียนรู้คุณภาพ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 ที่โรงแรม ที เค พาเลซ ได้มีการประชุมระหว่างทีมงานของ สปสช. กับ พรพ. เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2552

          พรพ.เรียกโครงการที่จะทำนี้ว่า การเยี่ยมเพื่อรับรู้และเรียนรู้คุณภาพ

          รับรู้คุณภาพประการแรกคือการรับรู้ว่า รพ.ได้ทำสิ่งดีๆ อะไร ทั้งเรื่องราวการดูแลผู้ป่วยและการทำงานด้วยหัวใจของคนตัวเล็กๆ และเรื่องราวการพัฒนาระบบงานที่ รพ.ภาคภูมิใจ  รับรู้เรื่องราวดีๆ เหล่านี้เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ รพ.อื่นๆ ได้รับทราบและต่อยอดการพัฒนาใน รพ.เหล่านั้น

          รับรู้คุณภาพประการที่สองคือการรับรู้ระดับการพัฒนาตามมาตรฐานโรงพยาบาล โดยเป็นการดูในภาพรวมที่ไม่ลงในรายละเอียดจนเป็นภาระแก่โรงพยาบาล

          รับรู้คุณภาพประการที่สามคือการรับรู้กระบวนการปฏิบัติงานในรายละเอียดซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูง ได้แก่ ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย การใช้ยา เวชระเบียน และการจัดการกับคำร้องเรียนของผู้รับบริการ

          การเรียนรู้คุณภาพประการแรกคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย การต่อยอด จากสิ่งที่ทีมงานของ รพ.ทำมาแล้ว  นำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ รพ.มาเรียนรู้ร่วมกันในสิ่งที่เป็นความสำเร็จ จุดแข็ง โอกาสพัฒนาต่อเนื่อง และโอกาสใช้เครื่องมือหรือแนวคิดคุณภาพที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

          การเรียนรู้คุณภาพประการที่สองคือ การช่วยเหลือ สำหรับปัญหาที่ รพ.ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  ที่ปรึกษาอาจจะแนะนำวิธีคิด หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่จะช่วยให้คำตอบ หรือเก็บเอาปัญหานั้นมาช่วยหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ

          การเรียนรู้คุณภาพประการที่สามคือ การเติมเต็ม เรียนรู้วิธีการใช้ Scorebook ที่ผู้เยี่ยมสำรวจใช้เพื่อประเมินตนเองเมื่อพร้อมที่จะขอรับการประเมิน HA จาก พรพ.  ซึ่งการเรียนรู้ในข้อนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการและความพร้อมของ รพ.

          แนวคิดอันเป็นที่มาของความร่วมมือนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย กล่าวคือ ทาง สปสช.ต้องการเห็นประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการที่ได้จ่ายเงินไป พรพ.ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  รพ.ต้องการให้มีผู้รู้เข้าไปกระตุ้นและให้ทิศทางในการพัฒนา 

          ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ ทาง พรพ.และ สปสช.จะจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับ รพ. แนะนำแนวทางการเตรียมรับการเยี่ยมให้กับ รพ.ที่ยังไม่ได้รับ HA  และที่ปรึกษาจะเริ่มเข้าเยี่ยมตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hospital Accreditationความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทั้งทาง พรพ. และ สปสช.ครับ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ อาจารย์
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

ตอนนี้แม่ต้อยก็มารับงานนี้แหละคะ ท่านหัวหน้า

แวะมาเยี่ยมอาจารย์ค่ะ

หมายเลขบันทึก

219932

เขียน

31 Oct 2008 @ 09:30
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 03:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก