ก่อนหยอดหรือบีบคุกกี้ให้สังเกตดูส่วนผสมคุกกี้ก่อน ถ้าหากส่วนผสมเหลว เวลาตักหยอดจะแบนราบเกินไป ให้เติมแป้งเพิ่มอีก 1 - 2 ช้อนโต๊ะ แต่ถ้าส่วนผสมแห้งเกินไปก็จะกด หรือบีบดอกไม่ออก ให้เติมนมข้นเพิ่มอีก 1 - 2 ช้อนโต๊ะ แค่นี้ก็ได้คุกกี้ อย่-อ-ย ๆ รับประทานค่ะ