ยากเหมือนกันนะ กับการปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้มันไม่ยากหรอก แต่จะทำอย่างไร จะปลูกอย่างอื่นเดิบโต ไปพร้อมๆกันได้ด้วย

นานนานทีจะได้มีโอกาสทำบุญ กันซักที โอกาสเยอะครับในการทำบุญไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม (ผมเชื่อว่าอย่างนั้น) หาเวลาว่างนิดๆหน่อยๆ สร้างธรรมชาติด้วยมือของเราเอง ลองดูครับว่าธรรมชาติกว่าจะเติบโตได้ ไม่ง่ายเลย ใช้เวลามากมายเหลือเกิน ต่างจากเศษเสี้ยวไม่กี่นาทีก็ทำลายได้    การฟื้นคืนธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องทำใหญ่โตอะไร (แต่งานนี้ก็ใหญ่เอาเรื่องเหมือนกัน ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังกันไว้) ว่าแล้วก็ขอเชิญชวนเพื่อน กัลยาณมิตร ทุกคนทุกท่าน ร่วมกันมาปลูกต้นไม้ สร้างความสุข ความสัมพันธ์ คืนชีวิตให้ธรรมชาติ  ดีครับ ดีครับ ผมยืนยัน สนุกด้วย  ใครที่ปลูกต้นไม้ ไม่เป็น ก็จะได้ฝึกไปด้วย กับภูมิปัญญาของผู้รู้มากมาย  อย่า!!! คิดว่าง่ายนะครับ (ปลูกต้นไม้มันไม่ยากหรอก แต่จะทำอย่างไร? จะปลูกอย่างอื่นเติบโต ไปพร้อมๆกันได้ด้วย)  

***รายละเอียดของกิจกรรมตามนี้ครับ      

                                        "ผ้าป่าต้นไม้เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ"
                                         ณ สำนักพุทธัมผาซ่อนแก้ว
                         บ้านทางแดง ม.7 ต.แค้มป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
                                       เวลา 09.00 น. วันที่ 6-7 พค.49
ที่มา
ด้วยสำนักพุทธัมผาซ่อนแก้ว ก่อกำเนิดขึ้น ปี 2548 ณ ยอดเขาภูเสียดฟ้า โดยพระอาจารย์ยงยุทธ สุรยุทโธ และพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส และชาวบ้านบ้านทางแดง เล็งเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม จึงได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้น แต่เนื่องจากสภาพภูเขาเสื่อมโทรมไม่มีต้นไม้ (ภูเขาหัวโล้น) ดังนั้นทางคณะสงฆ์และฆาราวาสประกอบด้วยชาวบ้านบ้านทางแดงและชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษจังหวัดพิจิตร และผู้มีจิตศรัทธา จึงมีเจตนาร่วมกันทอดผ้าปาต้นไม้ขึ้น

วัตถุประสงค์
            1.เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้เป็นปัจจัยสี่แก่สรรพสัตว์
            2.เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ
            3.เพื่ออาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องมือสอนธรรมะ
            4.เพื่อรวบรวมมนุษยชาติที่เคารพธรรมชาติ


เป้าหมาย 
1.ปลูกต้นไม้ 6000 ต้นในพื้นที่ 40 ไร่
1.1 ไม้ยืนต้น 2000 ต้น
1.2 ไม้ใช้สอย 2000 ต้น
1.3 ไม้ผล 2000 ต้น
1.4 สมุนไพรและผักพื้นบ้าน
2.ผู้มีน้ำใจ 200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้และปฏิบัติธรรม


ขั้นตอน
1.ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์และฆราวาสเพื่อยกร่างวางแผนงานแบ่งงาน
2.จังหวัดพิจิตรโดยชมรมเกษตรธรรมชาติเป็นแกนประสานภาคีพันธมิตรเพื่อเตรียมต้นไม้โดยสำรวจความพร้อมผ่านผู้ประสานงานอำเภอแจ้งจังหวัดภายในวันที่ 20 เมย.49
3.คณะกรรมการผ้าป่าประชุมเตรียมการวันที่ 23 เมย.49 ณ สำนักพุทธัมผาซ่อนแก้ว เพื่อเตรียมการครั้งสุดท้าย
4.ทุกฝ่ายร่วมปลูกต้นไม้และปฏิบัติธรรมเวลา 09.00 น.ณ สำนักปฏิบัติธรรมผาซ่อนแก้ว วันที่ 6-7 พค.49

คณะกรรมการประกอบด้วย
1.ฝ่ายสงฆ์ :
ประธาน : พระอาจารย์ยงยุทธ สุรยุทโธ รองประธาน : พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
2.ฝ่ายฆราวาส :
ประธาน นายณรงค์ แฉล้มวงศ์ ปธ.ชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษจังหวัดพิจิตร รองประธาน นายจวน ผลเกิด
3.ฝ่ายต้อนรับ :
 ประธาน นายสุเทพ สระทองเมือง รองประธาน นายสวิทย์ เอี่ยมพัง
4.กองเลขา :
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ เลขานุการ
นส.สุนทร ตุตะพะ ผู้ช่วยเลขาฯ
5.ที่ตั้งวัดผาซ่อนแก้ว    ระยะทางจากจังหวัดพิจิตร 145 กิโลเมตร ถึง สามแยกไฟแดงเขาคล้อ/ แคมป์สน ตรงไปชิดซ้าย 400 เมตร พบป้ายบ้านทางแดง/ภูเสียดฟ้า เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 3 กิโลเมตรถึงวัด        เบอร์โทร. นายสวิทย์ เอี่ยมพัง 07 - 8438624

ศูนย์ประสานงาน :
มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
โทร.056 652233 4
แฟกซ์ 056 652234
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โทร.056 611288
แฟกซ์ 056 611044
ธนพร อารีรักษ์
โทร.06 7383709

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรความเห็น (2)

แขก_prสคส.
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

โห....ปลูกตั้ง 6,000 ต้น อยากรู้ว่าต้องใช้จำนวนคนเท่าไหร่ ? แต่ปลูก 2 วัน น่าจะทำได้อยู่นะครับ

ผมเคยไปดูเด็กๆ เยาวชนที่บุรีรัมย์ ปลูกกล้าไม้ 200 ต้น ใช้เวลา ประมาณ 4-5 ชั่วโมง

แต่ที่นี่ปลูกกัน 6,000 ต้น คงต้องเหนื่อยกันหน่อยนะครับ..แต่ด้วยความตั้งใจจริง ผมเชื่อว่าคงสำเร็จไปด้วยดีครับ

...ขอเป็นกำลังใจครับ เพื่อในหลวงของเราด้วย

เป็นโครงการที่ดีมาก  ยากมาก  ขอเป็นกำลังใจช่วยนะคะ  ที่จะเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก  ขอบคุณค่ะ