อาการ Wernicke's encephalopathy ในผู้ติดสุรา

            ผู้ติดสุรามักพบการขาดวิตามินบี 1  จากการที่แอลกอฮอล์ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร  ทำให้การดูดซึมวิตามินไม่ดี       ในการรักษาผู้ติดสุรา  จึงต้องให้วิตามินบี 1 ทดแทน     แต่ท่านเคยสงสัยบ้างไหมว่า  เวลาแพทย์สั่งให้กลูโคสในผู้ป่วยสุรา   ทำไมจึงต้องให้วิตามินบี 1 ก่อนให้กลูโคส     ถ้าอยากรู้.... เรามาทำความรู้จักอาการ Wernicke’s encephalopathy กันก่อนดีกว่า       
            Wernicke’s encephalopathy เป็นรูปแบบหนึ่งของการได้รับบาดเจ็บทางสมองซึ่งเป็นผลมาจากภาวะขาดวิตามินบี 1  ในผู้ติดสุรา    ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  จะนำไปสู่สมองถูกทำลายและสูญเสียความจำอย่างถาวร        ลักษณะทางคลินิกที่สำคัญของ Wernicke’s encephalopathy ได้แก่ สับสน  อาการตากระตุก (อาจมีอัมพาตของตาด้วย)  เดินเซ    มักจะพบอาการปลายประสาทอักเสบร่วมด้วยประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่มี Wernicke’s encerphalopathy
            ดังนั้น  ในผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษา   จึงจำเป็นต้องให้วิตามินบี 1 เพื่อป้องกันการเกิด Wernicke’s encephalopathy และอาการปลายประสาทอักเสบ    การรับประทานวิตามินบี 1  จะมีดูดซึมไม่ดีนักเนื่องจากผลของแอลกอฮอล์ต่อระบบทางเดินอาหาร     ดังนั้นจึงควรให้วิตามินบี 1 โดยการฉีดเข้ากล้ามหรือหลอดเลือดดำก็ได้   โดยฉีดครั้งละ 100 มิลลิกรัม ทุกวันติดต่อกัน 7 วัน
            ถ้าจำเป็นต้องให้กลูโคสในผู้ป่วยติดสุรา   จะต้องให้วิตามินบี 1 ก่อนให้กลูโคส   เนื่องจากวิตามินบี 1 เป็น Cofactor ในการเมตาโบลิซึมของกลูโคส       การให้กลูโคสเข้าทางหลอดเลือดดำ  กลูโคสจะไปดึงวิตามินบี 1 ที่มีอยู่เดิมซึ่งมีน้อยอยู่แล้วมาใช้ในการเมตาโบลิซึม   ทำให้ระดับวิตามินบี 1 ในร่างกายลดลงอย่างมากจนเกิด  Wernicke encephalopathy ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (2)

อาการ สำคัญของ Wernicke มีสามอย่างครับ คือ

  1. อาการสับสน delirium
  2. truncal ataxia หรือ อาการทรงตัวไม่ได้ คนไข้จะนั่งตัวตรงๆไม่ได้ จะโอนเอนไปมา ต้องนั่งพิง
  3. nystagmus หรือ opthalmoplegia nystagmus คืออาการที่ตา กลอกกลับไปกลับมา ลักษณะจะเป็นแบบ ตามแนวนอน (vertical nystagmus) มากกว่า ในรายที่เป็นมาก อาจกลอกตาไม่ได้เลย (Opthalmoplegia)
เอแล้วทราบไหมครับว่า Korsakoff psychosis นั้นเป็นอย่างไร
ดร.ศร.นพ.มุดสัง กินกล้วย
IP: xxx.173.163.94
เขียนเมื่อ 

อาการนี้ผมว่าต้องกินกล้วยมากๆๆๆจะทำให้มีวิตามินบี8ในตัวของมุดสังแล้วเราไปกินมุดสังตัวนั้นจะทำให้เรามีวิตามินนั้นมากๆๆๆนะจะบอกให้