ผู้ติดสุรามักพบการขาดวิตามินบี 1  จากการที่แอลกอฮอล์ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร  ทำให้การดูดซึมวิตามินไม่ดี       ในการรักษาผู้ติดสุรา  จึงต้องให้วิตามินบี 1 ทดแทน     แต่ท่านเคยสงสัยบ้างไหมว่า  เวลาแพทย์สั่งให้กลูโคสในผู้ป่วยสุรา   ทำไมจึงต้องให้วิตามินบี 1 ก่อนให้กลูโคส     ถ้าอยากรู้.... เรามาทำความรู้จักอาการ Wernicke’s encephalopathy กันก่อนดีกว่า       
            Wernicke’s encephalopathy เป็นรูปแบบหนึ่งของการได้รับบาดเจ็บทางสมองซึ่งเป็นผลมาจากภาวะขาดวิตามินบี 1  ในผู้ติดสุรา    ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  จะนำไปสู่สมองถูกทำลายและสูญเสียความจำอย่างถาวร        ลักษณะทางคลินิกที่สำคัญของ Wernicke’s encephalopathy ได้แก่ สับสน  อาการตากระตุก (อาจมีอัมพาตของตาด้วย)  เดินเซ    มักจะพบอาการปลายประสาทอักเสบร่วมด้วยประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่มี Wernicke’s encerphalopathy
            ดังนั้น  ในผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษา   จึงจำเป็นต้องให้วิตามินบี 1 เพื่อป้องกันการเกิด Wernicke’s encephalopathy และอาการปลายประสาทอักเสบ    การรับประทานวิตามินบี 1  จะมีดูดซึมไม่ดีนักเนื่องจากผลของแอลกอฮอล์ต่อระบบทางเดินอาหาร     ดังนั้นจึงควรให้วิตามินบี 1 โดยการฉีดเข้ากล้ามหรือหลอดเลือดดำก็ได้   โดยฉีดครั้งละ 100 มิลลิกรัม ทุกวันติดต่อกัน 7 วัน
            ถ้าจำเป็นต้องให้กลูโคสในผู้ป่วยติดสุรา   จะต้องให้วิตามินบี 1 ก่อนให้กลูโคส   เนื่องจากวิตามินบี 1 เป็น Cofactor ในการเมตาโบลิซึมของกลูโคส       การให้กลูโคสเข้าทางหลอดเลือดดำ  กลูโคสจะไปดึงวิตามินบี 1 ที่มีอยู่เดิมซึ่งมีน้อยอยู่แล้วมาใช้ในการเมตาโบลิซึม   ทำให้ระดับวิตามินบี 1 ในร่างกายลดลงอย่างมากจนเกิด  Wernicke encephalopathy ได้