จิระศาสตร์วิทยา "สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน" ครั้งที่ 4


สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน

 

การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน    กระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัส     แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ควรจะพิจารณารางวัลให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีและโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าฯ จึงได้ดำเนินการสนองพระราชปรารภ และได้จัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา

            สำหรับโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เคยได้รางวัลพระราชทานอันเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษามาแล้ว ๓ ครั้ง กล่าวคือ

            - ครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๐ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่)

            - ครั้งที่สอง เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง)

            - ครั้งที่สาม เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

           (ขนาดใหญ่)

                - ครั้งที่สี่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่)

           

 

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๐ นี้ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ารับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับกลุ่มจังหวัดกลุ่มที่ ๖ ประกอบด้วย ๗ จังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานฯ ได้มาประเมินรอบสุดท้ายได้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑    ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  โดยโรงเรียนได้นำเสนอผลงานตามมาตรฐานคุณภาพทั้ง ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้

           

ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน

ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ด้านที่ ๓ การบริหารจัดการ       

ด้านที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน

ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร

ด้านที่ ๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา  ได้นำเสนอ ๓ โครงการดีเด่น ได้แก่ 

๑) โครงการเสริมคุณค่าชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง   

๒) โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง 

 ๓) โครงการร้อยดวงใจในจิระศาสตร์

           

การประเมินโรงเรียนพระราชทานฯ ในครั้งนี้     คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ทำให้โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานครั้งที่ ๔

 

 

หมายเลขบันทึก: 218816เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2008 10:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 17:35 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

สวัสดีเจ้าค่ะ

น้องจิแวะมาเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะ สบายดีหรือเปล่าค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะ...หนูจิ

  • ยินดีด้วยค่ะ
  • เคยไปดูงานที่โรงเรียนค่ะ ยอดเยี่ยมมาก

ขอชื่นชมกับผลงานของโรงเรียนของท่าน ถ้าหากว่าจะขอเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนของท่านไม่ทราบว่าจะเยบี่ยมชมได้ไหม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี