การฝึกงานในวันที่ 29 มีนาคม 2549

++ทดลองใช้ mambo จัดการกับ homepage ของคุณ++

**ในวันนี้ได้มีการจัดแต่่ง homepage ด้วยโปรแกรม mambo ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสาร ftp://mambo.psu.ac.th/mambo/manual/mambo_research_pr.pdf

ท ั้งการเพิ่ม module , content ,component ซึ่งเป็นส่่วนประกอบหลักๆของ mambo โดยสามารถดาวน์โหลดส่วนต่างๆนี้ได้จากทางอินเตอร์เนต ซึ่งจะทำให้สามารถปรับเปล่ียนรูปลักษณ์ของ homepage ได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย แต่หากต้องการปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบเป็นของตนเอง(เนื่องจากบางครั้งแบบที่มีนั้น ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้)ก็สามารถทำได้โดยการสร้าง template ขึ้นด้วยตนเอง ในการเพิ่มส่วนต่างๆดังที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นนั้น เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอก แต่ส่วนของรูปแบบหลักๆและส่วนของเนื้อหายังคงเหมือนเดิม

**การปรับแต่ง homepage ด้วย mambo นั้น สามารถกระทำได้ง่ายกว่าการสร้างด้วย dreamweaver หรือ tag html ซึ่งจะต้องทำการเขียนโค้ดที่วุ่นวายกว่า และหากทำด้วย mambo แล้วนั้นจะสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆของ homepage ได้จากเครื่องใดก็ได้เพียงทำการ login ด้วยรหัสที่ถูกต้องเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องทำจากเครื่อง server แต่ต้องทำการแก้ปัญหาเกี่ยวกับหมายเลข IP ของเครื่องเสียก่อน ซึ่งจะได้ทำการศึกษาต่อไป...
**ในการที่จะสร้าง homepage ด้วย mambo นั้น เราจะต้องทำการ create ในส่วนของ database สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ อาธิเช่น เก็บ template ,รูปภาพและข้อมูลต่างๆที่มีใน homepage ของเรา เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)