คลองสองบ้านเรา

คลองสองถิ่นนี้     อยู่ที่รังสิต

ผู้คนเป็นมิตร       ชีวิตพอเพียง

น้ำพริกรสดี         ล้วนมีชื่อเสียง

ผักบุ้งรายเรียง      ปลูกเลี้ยงขายกัน

คนชอบทำบุญ      เกื้อหนุนผูกพัน

ที่วัดแสงสรรค์      ด้ยวกันมากมาย

อีกก๋วยเตี๋ยวเรือ     ทำเพื่อค้าขาย

เด็กและหญิงชาย   มุ่งหมายลิ้มลอง

ร่วมพัฒนา           รักษาคลองสอง

ให้คนยกย่อง         ท้องถิ่นของเรา