5. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN

PoOmDeE
Individual Development Plan (ID Plan)

Individual  Development  Plan  (ID Plan)  หรือ

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล คืออะไร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ให้ความหมายของ Individual  Development  Plan  (ID Plan)  ไว้ว่า หมายถึง  แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครูดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

โดยสมรรถนะจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม  และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

เท่าที่ได้ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลจากทาง INTERNET และได้ผ่านการอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ โรงเรียนประเภท 1 เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จึงได้นำความรู้ที่ได้ มาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเองขึ้น ทั้งนี้ การจัดทำแผนฯ ดังกล่าวอาจจะขาดความสมบูรณ์ในบางเรื่อง หากท่านผู้อ่านสนใจและให้คำแนะนำ ผู้เขียนก็น้อมรับด้วยความยินดี และพร้อมจะพัฒนาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลต่อไป

คลิ๊ก... http://gotoknow.org/file/itom555/IDP-itom.doc

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"

คำสำคัญ (Tags)#แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล#id plan

หมายเลขบันทึก: 213024, เขียน: 30 Sep 2008 @ 17:58 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

 • ดีครับ เผยแพร่เรื่องนี้ไว้เผื่อโรงเรียนกระจายอำนาจประเภทที่2 เพื่อเตรียมเข้าเป็นประเภท1เหมือนท่าน
 • อย่าลืมกระตุ้นให้ทุกคนทำให้ดีที่สุดนะ เราก้าวมาไกลเกินฝันแล้ว
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ผอ.เป็นอย่างมากที่ให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้

จะพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะ

สู้ๆ สูๆ

เขียนเมื่อ 
 • ยกนิ้วให้เลยเพื่อน
 • ขอบคุณนะจ๊ะ แอบ COPY แล้ว
 • เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
อาภารัตน์ ราชพัฒน์
IP: xxx.26.208.140
เขียนเมื่อ 

ถึง ผู้เขียนบทความ

อ่านแล้ว ค่ะ ขอชื่นชมว่าเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ

อาภารัตน์

จิรารัตน์ บุญเพิ่ม
IP: xxx.172.175.18
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมผู้เขียนบทความ ID PLAN เยี่ยมจริง ๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย

โดยเฉพาะ SOUND สุดยอดจริง ๆ เป็นเพลงที่ชอบมาก ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ ผอ.อาภารัตน์ ราชพัฒน์ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจคะ
 • ขอบคุณ คุณจิรารัตน์ บุญเพิ่ม ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้กำลังใจคะ เป็นการเสริมแรงที่ทำให้มุ่งมั่นพัฒนางานของตนเองต่อไปคะ
 • ล่าสุด ปี 2552  มีการปรับปรุง การทำ ID PLAN ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คะ
 • ไว้เสร็จเรียบร้อย จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ
 • *_*
ครูกล้วย
IP: xxx.173.242.54
เขียนเมื่อ 

ก้อแอบ copy ตัวอย่างจากของอาจารย์แล้ว จะเอาไปเป็นแนวทางในการจัดทำID Plan เพราะที่โรงเรียนกำลังให้ครูดำเนินการ ขอใช้เป็นตัวอย่างนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ ครูกล้วย
 • ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
นวรัตน์ ไวชมภู
IP: xxx.174.116.37
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านบทความแล้วอยากได้รายละเอียดเพิ่มคะ เนื่องจากกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท และทำสารนิพนธ์ในเรื่อง กลยุทธ์ของกลุ่มการพยาบาลในการขับเคลื่อนแผนพัฒนารายบุคคล หากกรุณา รบกวนส่ง File ทาง E.mail นะคะ ขอบคุณคะ