สวดมนต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณค่าของการสวดมนต์ยังอยู่ที่การได้สำรวมกาย วาจา และจิตใจให้เป็นสมาธิอย่กับบทสวด และถ้าเข้าใจความหมายของบทสวดก็จะเพิ่มพูนปัญญาด้วย เราจึงน่าที่จะสวดมนต์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด มากกว่าการสวดแบบเสียเวลาเปล่า

ที่บำราศฯมีเจ้าหน้าที่บริจาคหนังสือสวดมนต์(วัดอัมพวัน)แจกเป็นธรรมทานทุกเดือน สำหรับผ้ที่ต้องการ โดยมีแจกที่ OPD,ห้องกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และที่ห้องชมรมจริยธรรม จากการพูดคุยกับพยาบาลที่ OPD บอกว่าเป็นสื่อในการSupportจิตใจผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างดี ดิฉันว่าถ้าคนสวดเป็น นอกจากช่วยคลายเครียดได้แล้วคุณค่าของการสวดมนต์ยังอยู่ที่การได้สำรวมกาย วาจา  และจิตใจให้เป็นสมาธิอย่กับบทสวด และถ้าเข้าใจความหมายของบทสวดก็จะเพิ่มพูนปัญญาด้วย  เราจึงน่าที่จะสวดมนต์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด มากกว่าการสวดแบบเสียเวลาเปล่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (2)

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 
อยากให้ปิ่งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประสพการสวดมนต์แล้วได้อะไรก็ดีนะ
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 
พี่ปิ่งที่รัก   มาพาสวดมนต์แปลสั้นๆ และนั่งสมาธิ(สงบจิตใจสัก 30 นาที)ในช่วงกลางวัน  โดยนั่งบนเก้าอี้ ขออนุญาตผู้อำนวยการขอใช้ห้องประชุมสักห้องเล็ก น่าจะดีนะคะ  ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์มากๆ จะได้พักคลายสายตาได้ด้วย และเป็นการหยุดร่างกายและจิตใจสักครู่จะเพิ่มพลังใจได้ดีนะคะ