บ้าตัวชี้วัด

 อ่านข่าว จากสาร ส.ส.ท ฉบับ เดือนมีนาคม คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ของบริษัทซีเอ็ด แล้วมันส์ในอารมณ์ ท่านเขียนไว้ว่า การนำเอา Balanced Scorecard มาใช้ในองค์กร หลายองค์กรกำลังตกอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่า

 " บ้าตัวชี้วัด ( KPI Crazy ) " คือ มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากๆ ทุกๆกิจกรรมที่ทำ มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งหมด ทำให้พนักงาน " ขาดจุดมุ่งหมายในการทำงานอย่างแท้จริง " งานนั้นก็ไม่ดี งานนี้ก็ไม่ได้เรื่อง

 แล้วองค์กรของเราละครับ " มุ่งที่เป้าหมาย มุ่งที่จะนำเอากลยุทธ์ขององค์กร สู่การปฏิบัติ หรือ มุ่ง ( บ้า ) แต่ตัวชี้วัด" ครับ

JJ