กับดักตัวชี้วัด

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Key Performance Indicators Crazy

บ้าตัวชี้วัด

 อ่านข่าว จากสาร ส.ส.ท ฉบับ เดือนมีนาคม คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ของบริษัทซีเอ็ด แล้วมันส์ในอารมณ์ ท่านเขียนไว้ว่า การนำเอา Balanced Scorecard มาใช้ในองค์กร หลายองค์กรกำลังตกอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่า

 " บ้าตัวชี้วัด ( KPI Crazy ) " คือ มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากๆ ทุกๆกิจกรรมที่ทำ มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งหมด ทำให้พนักงาน " ขาดจุดมุ่งหมายในการทำงานอย่างแท้จริง " งานนั้นก็ไม่ดี งานนี้ก็ไม่ได้เรื่อง

 แล้วองค์กรของเราละครับ " มุ่งที่เป้าหมาย มุ่งที่จะนำเอากลยุทธ์ขององค์กร สู่การปฏิบัติ หรือ มุ่ง ( บ้า ) แต่ตัวชี้วัด" ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

อัจฉรา
IP: xxx.121.105.234
เขียนเมื่อ 
ทุกหน่วยราชการก็บ้าเหมือนๆกันค่ะ
naigod
IP: xxx.153.166.172
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ Chaiyakum มากๆครับ ที่กรุณาเข้าร่วมกับ ชุมชน: ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน
Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

งานที่ทำ..ตัวชี้วัด

มัวแต่หาตัวชี้วัด...จนบางครั้งลืมไปว่า..

งานที่ทำคืออะไร...

และทำไปเพื่ออะไร

เพียงแค่..อยากมี "ตัวชี้วัด"

ให้ เพียงเพื่อผ่าน...ประเมิน

"คุณภาพ"...ฤา

JJ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ในงานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาไทยครั้ง ที่ ๒/๒๕๔๙ มีโอกาศไปร่วมฐานะ คุณอำนวย เรื่องการจัดการความรู้

 อาจารย์ ดร.คมศร วงษ์รักษา และ วิทยากรหลายท่าน ได้กล่าวนำ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่านได้กล่าวเน้นว่า ตัวบ่งชี้เป็นเพียงตัวอย่างขั้นต่ำที่ให้ดำเนินการ ตัวหลัก ของการทำงาน คือ มาตรฐาน หรือ ข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่จะต้องการให้เกิด หากเป็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เน้นที่ ผลสัมฤทธิ์ของผู้จบการศึกษา และ เน้นสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพนั้นๆ คือ การทำงานได้จริงๆ