ทฤษฎีและจิตวิทยาที่ใช้ในการทำ CAI เรื่อง ตัวเรา (ระดับอนุบาล)

ทฤษฎีและจิตวิทยาที่ใช้ในการทำ CAI

     หลักการที่ใช้ในการทำ CAI เรื่อง  ตัวเรา  (ระดับอนุบาล) ใช้หลักการออกแบบของ
Alessi and Trollip ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
          1) ขั้นการเตรียม 
          2) ขั้นการออกแบบ  
          3) ขั้นการเขียนผังงาน  
          4) ขั้นการสร้างสตอรี่บอร์ด 
          5) ขั้นการสร้างบทเรียนและเขียนโปรแกรม  
          6) ขั้นผลิตเอกสารประกอบบทเรียน  
          7) ขั้นการประเมินและแก้ไข

     จิตวิทยาที่ใช้
          1) จิตวิทยาพัฒนาการของพรอยด์ และ อีริคสัน  ที่ว่า  ลักษณะเด่นของพัฒนาการของเด็กอนุบาล คือ การเลียนแบบ   การทำแบบลองผิดลองถูก   เริ่มมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง    
          2)  พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของ พีอาเจต์  ที่ว่า   เด็กอนุบาลเป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้ สามารถวาดภาพพจน์ในใจได้   เด็กในวัยนี้มีความตั้งใจทีละอย่าง  และเด็กยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร
          3)  พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม  ของ  พีอาเจต์   ที่ว่า  เด็กยังไม่มีการควบคุมอารมณ์ และมักจะเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม  เด็กจะมีความกลัวตามจินตนาการ  และ เด็กชอบเล่นคนเดียว

     จากหลักจิตวิทยาดังกล่าว การสร้าง CAI ในระดับอนุบาล  ควรใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆประกอบบทเรียน และบทเรียนไม่ควรยาวจนเกินไป

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นัยนา สัตถาพร : G3ความเห็น (2)

บักนัทเมือง
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
ยินดีมาก ๆ ครับที่โชคดี จับฉลากทำ CAI ได้ระดับอนุบาลเหมือนกัน ถ้ายังไง ช่วยแนะนำหลักการให้หนูคนนี้ด้วยนะจ๊ะ
รวงทอง
IP: xxx.29.22.243
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆค่ะ