ในทุกย่างก้าวของชีวิต ได้มีคนผ่านเข้ามาพบมากมาย ล้วนเข้ามาผูกพันกันทั้งนั้น บางครั้งเคยคิดว่าทำไม่คนเราต้องเจอกันและเกิดความผูกพันกันด้วย ...และตัวฉันก็เหมือนกันได้เจอเพื่อนๆ พี่ๆ ที่น่ารักทำให้ชีวิตนี้มีอะไรให้เราได้คิดได้ทำอีกมากมาย