แบบฝึกการเขียน

ให้ทดลองใช้และขอข้อเสนอแนะ

 

              แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 

      ชุดที่   การสร้างคำ

                 แบบฝึกหัดที่  ๑.๑   การสร้างคำจากพยัญชนะต้นตามภาพที่กำหนดให้

     แบบฝึกหัดที่  ๑.๒  การสร้างคำจากภาพที่กำหนดให้

     แบบฝึกหัดที่  ๑.๓  การสร้างคำใหม่จากคำที่กำหนดให้

 

      ชุดที่    การเขียนประโยค

     แบบฝึกหัดที่  ๒.๑   การเขียนประโยคจากคำที่กำหนดให้

     แบบฝึกหัดที่  ๒.๒  การเขียนแสดงความรู้สึกจากภาพที่กำหนดให้

     แบบฝึกหัดที่  ๒.๓  การเขียนประโยคจากภาพโดยลำดับเรื่องราว

 

      ชุดที่   การเขียนเรื่อง

     แบบฝึกหัดที่  ๓.๑   การตั้งชื่อเรื่องจากภาพที่กำหนดให้

     แบบฝึกหัดที่  ๓.๒  การเขียนคำพูดของตัวละครให้สัมพันธ์กัน

     แบบฝึกหัดที่  ๓.๓  การเขียนบรรยายภาพตามจินตนาการ

     แบบฝึกหัดที่  ๓.๔  การวาดภาพและเขียนเรื่องตามจินตนาการ

 

 

แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 

ชุดที่   การสร้างคำ (๕๐ คะแนน)

        แบบฝึกหัดที่ ๑.๑  การสร้างคำจากพยัญชนะต้นตามภาพ

                                      ที่กำหนดให้

        แบบฝึกหัดที่ ๑.๒  การสร้างคำจากภาพที่กำหนดให้

        แบบฝึกหัดที่ ๑.๓  การสร้างคำใหม่จากคำที่กำหนดให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง

          สร้างคำจากพยัญชนะต้นตามภาพที่กำหนดให้

    

        ๑.                          

                    ............................................................

                    ............................................................

 

          ๒.           หา

                    ............................................................

                    ............................................................

          ๓.                                   อ ง

             ............................................................

                     ............................................................

          ๔.                     

                     ............................................................

                     ............................................................

          ๕.                                     อ ง

              ............................................................

                     ............................................................

 

คำชี้แจง

แบบฝึกที่  ๑.๑

 

 

 

 

 

 

 

  การสร้างคำจากพยัญชนะต้นตามภาพที่กำหนดให้

 

     

         

           ๑.  แบบฝึกนี้มี  ๑๐  ข้อ (๑๐ คะแนน ) ใช้เวลา  ๓๐  นาที

           ๒. ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้  และพยัญชนะ

           ของแต่ละภาพมาเขียนเป็นคำ

           ๓.  นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดทุกข้อ  ข้อใดยังคิดไม่ได้

                 ให้นักเรียนเว้นไปทำข้ออื่นก่อน

           ๔.  ทำตามเวลาที่กำหนด  และส่งแบบฝึกเมื่อหมดเวลา

 

 

         

                         ย น เ     

                                     อ่านว่า     เรียนเก่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                    

 

 

 

 

        ๖.                  

                   ............................................................

                   ............................................................

        ๗.               วา                

                   ............................................................

                   ............................................................                                       ๘.                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงาน

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 211640, เขียน: 26 Sep 2008 @ 09:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)