คนทำวิจัย "ไม่กินแรง"


คิดง่าย ทำง่าย เท่าเทียมกัน ทุกคนก็พอใจ

     ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเรื่องการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2551 ที่ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

     การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวได้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2551 (ประมาณ 4 เดือน) ที่ไปพบเจอกันและไปประชุมร่วมกัน จำนวน 6 ครั้ง โดยครั้งที่ 6 งานของเราได้จบลงที่

       1) ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปผลงานที่ได้ดำเนินการผ่านมานั้นมีอะไรบ้าง?

       2) ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้ดำเนินงานร่วมกันนั้นมีอะไรบ้าง?

       3) การกำหนดกรอบการเขียนสรุปผลงานวิจัยมีประเด็นอะไรบ้าง? และการจัดเรียงลำดับ

       4) การจัดสรรและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้เขียนและเรียบเรียง โดยใช้รูปแบบของทีมงาน

     ในการเขียนผลงานวิจัยนั้นได้ตกลงกันว่า "ให้เขียนตามที่เข้าใจและเขียนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎ"  พื่อจะได้สรุปผลงานที่ได้ดำเนินการโดยใช้ระยะเวลาของปีงบประมาณเป็นตัวกำหนด  ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายงานจากที่ประชุมกันทุกคนแล้ว  นั้น  ที่ประชุมก็ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และระดับกรมฯ เป็นผู้เขียนผลงานวิจัยที่เป็นมุมมองของระดับตนเองด้วยเช่นกัน เพราะทุกคนต่างมีส่วนได้ส่วนเสียของการทำงานร่วมกันในชิ้นดังกล่าว

     ดังนั้น การประชุมในครั้งที่ 7/2551 วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ทุกคนต่างก็นัดกันไว้เพื่อนำผลงานเขียนของตนเองมานำเสนอให้กับที่ประชุมได้รับทราบและร่วมกันปรับปรุงแก้ไขงาน  ตลอดจนมาร่วมกันกำหนดงานเรื่องระบบส่งเสริมการเกษตร ที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปี 2552 ค่ะ.

หมายเลขบันทึก: 210800เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2008 19:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:16 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
  • บางมปลาม้า เมืองสุพรรณบ้านผมเอง
  • เคยไปสอนอยู่บางแม่หม้าย
  • บางม้าจะได้เจริญเสียที
  • หน้านี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำ
  • ขาดเหลืออะไรบอก พอดูแลได้นะครับ
  • ขอบคุณที่มาช่วยพัฒนาบ้านผม
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง