ปัจจุบันนักเรียนไม่ค่อยจะรักใคร่กัน ทะเลาะกัน แก่งแช่งชิงดี  ทำให้เป็นปัญหาของโรงเรียนทำความลำบากให้แก่คณะครู  ต้องปรึกษากัน  หาวิธีแก้ที่ดี