เล่าเรื่อง "ISO15189..ได้ดังคาด" มาถึงสามบันทึก เป็นเหตุให้พี่เม่ยต้องมานั่งคิดว่า ในขณะที่ท่าน CKO ช่วย "เร่ง"การดำเนินงานของทีมไอโซด้วยการสร้างกิจกรรมเพิ่มพลังและอัตราเร่ง...
...หน้าที่ของ ผู้จัดการด้านเทคนิควิชาการ ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องเป็นผู้ดูแล ติดตามงานคุณภาพทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบที่จะขอรับการประเมินก็ควรจะต้อง "เร่ง" ด้วยเหมือนกัน เพื่อให้การดำเนินงาน "เดิน/วิ่ง" ไปพร้อมๆกับทีมงานใหญ่
   พี่เม่ยจึงคว้า MindManager มาใช้งานอีกครั้ง คราวนี้เป็นการติดตามงาน จึงต้องนำเป้าหมายมาไว้เป็น central topic แล้วคิดดึงประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยง เชื่อมให้มากที่สุดเพราะจะช่วยให้เรา ไม่ตกหล่น ในบางประเด็นค่ะ
   ได้ MindMap ออกมาหน้าตาหมดจด งดงาม จนตัวเองต้อง กุมขมับ เพราะชักจะไม่แน่ใจว่าจะติดตามงานได้ครบถ้วนหรือเปล่าหนอ.....