วันนี้ได้ไปสอบถามคุณครูเวียงชัย  ทองจรัส  ว่าโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ของเรามีการดำเนินงานเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างท่านก็เล่าให้ฟังดังนี้พอสรุปได้ว่า

ชื่อโครงการออมทรัพย์ของนักเรียนโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์

  ขั้นการทำงาน

-          เสนอโครงการต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

-          จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน

-          คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องเป็นคณะครูและตัวแทนนักเรียน

-          คณะทำงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสนใจและรับผิดชอบสมัครและได้มีความรับผิดชอบสมัคร  และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

-          การออมเงินในแต่ละวัน

o      นักเรียนที่จะออมจะมีสมุดฝาก-ถอนของตนเอง

o      เจ้าหน้าที่ของคณะทำงานรับเงินลงบัญชีและสมุดฝาก-ถอน

ในเวลาพักรับประทานอาหารตั้งแต่ 11.30 12-30

                        สรุปเงินฝากในแต่ละวัน  ลงสมุดคลุมเงินแต่ละวัน

                                        คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง  ลงชื่อรับรอง

 

                                คุยแค่นี้ก่อนนะครับกำลังหัวหมุน คศ 3