การก่อไฟ


ประโยชน์ของการก่อก่อไฟ คือ
1. ให้แสงสว่าง
2. ใช้ในการหุงต้ม
3. ให้ความอบอุ่น

การเลือกเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่จะนำมาจุดไฟ ควรมีลักษณะดังนี้

               เลือกกิ่งไม้เล็กๆแห้งๆ โดยเฉพาะกิ่งไม้ที่แห้งคาต้นเพราะจะติดไฟได้ง่ายหากเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ ควรผ่าไม้นั้นออกเป็นซีกๆ เสียก่อนหากเป็นกิ่งไม้ที่เปียกชื้น ควรนำไปผึ่งแดดให้แห้ง หรือนำไม้นั้นไปผ่าเป็นซีกๆ เพื่อที่จะติดไฟได้ง่ายยิ่งขึ้น

แบบเชิงตะกอน

               แบบเชิงตะกอน เป็นการก่อกองไฟโดยการนำท่อนฟืนใหญ่มากองเรียงกันเป็นชั้นๆ ส่วนฟืนท่อนเล็กๆ จะอยู่ข้างล่าง การก่อกองไฟแบบนี้จะให้ความร้อนมากและให้แสงสว่างดี

แบบผสม

               เป็นการก่อกองไฟโดยการเรียงท่อนฟืนแบบ เชิงตะกอน ส่วนตรงกลาง ใช้กิ่งไม้เล็กๆ ก่อกันเป็นรูปกระโจม การก่อกองไฟแบบเหมาะแก่การเล่นรอบกองไฟ

แบบกระโจมอินเดียแดง

               หรือแบบปิรามิด วิธีก่อแบบนี้ ขั้นแรกต้องนำเชื้อไฟมาก่อสุมกันเสียก่อน จากนั้นจึงนำกิ่งไม้เล็กๆ ก่อสุมกันขึ้นมา โดยชั้นบนสุดจะมีฟืนท่อนใหญ่สุมทับอีกทีหนึ่ง

แบบไฟดาว

               เป็นการก่อกองไฟโดยการนำท่อนไม้มาวางเรียงซ้อนกัน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายซี่ล้อจักรยาน การก่อกองไฟแบบนี้จะทำให้ไฟมีเปลวเพื่อให้แสงสว่างและความอบอุ่น